Regering ongevoelig oor brandstof

TLU SA het verneem dat die Staat daarin geslaag het om van die rykste belastingontduikers in die land op te spoor en hulle te dwing om ook hulle deel tot die staatskas by te dra.

Aangesien hierdie ’n meevaller is waarop die Staat nie gereken het nie, is TLU SA van mening dat die regering gerus ’n toegewing kan maak aan die motoris in terme van die vermindering van die brandstofheffings.  Die drastiese prysstyging in petrol- en dieselpryse hierdie week, is grootliks te danke aan verhoogde heffings wat in die laaste begroting aangekondig is.  Ter wille van die stimulering van die ekonomie, en om die gevaar van inflasie teen te gaan, versoek TLU SA die regering om die voordeel wat hy uit verhoogde belasting van ontduikers gaan kry, deur te gee aan die motoris.

TLU SA het in die verlede al by herhaling gevra dat die rabat wat boere kry, verhoog moet word.  Die nuwe dieselprys gaan boere finansieel erg knou.  “Daar moet kennis geneem word dat veral boere wat met kontantgewasse, soos groente, boer, binnekort nie meer sal kan lewer nie,” waarsku TLU SA se president, mnr. Ben Marais.  “Aan die een kant maak die dieselprys dit vir boere onlonend om te produseer, veral omdat die boere prysnemers is en moet vat wat hulle aangebied word.  Aan die ander kant gaan die buitensporige beoogde toltariewe wat veral in Gauteng rondom die markte beoog word, dit vir boere nie die moeite werd maak om enigsins te probeer oeste by markte afgelewer te kry nie.  Die regering moet van hierdie realiteit kennis neem en aandag daaraan gee, “ sê mnr. Marais.

“Die enorme verhoging op lisensiegeld vir landboumasjinerie, wat feitlik nooit op die paaie ry nie, is die derde faktor wat in berekening gebring moet word.

“Helaas lyk dit of die regering so behep geword het om die verbruiker uit te mergel met sy heffings, dat hy ongevoelig geword het vir die probleme wat hy daardeur, veral vir landbou en voedselsekerheid, skep,” sê mnr. Marais.