Nog ‘n steenkoolmyn word vir Steenbokpan beplan

STEENBOKPAN – Temo Steenkool, ‘n 100% swart bemagtingingsmaatskappy het reeds in 2007 prospekteerreg bekom op die plase Kleinberg(252LQ), Verloren Vallei (246LQ) en Duikerpan (249LQ). Hul aansoek vir die mynlisensie is in Okt verlede jaar ingedien en pas deur die betrokke Departement aanvaar. Digby Wells is die onafhanklike konsultant wat die nodige studies en deelnameprosesse hanteer.

Die voorgestelde Temo myn lê in die Steenbokpan area, aangrensend aan die Steenbokpan-Stockpoort pad, tussen SASOL grond, enkele plaasboere en Sekoko coal. Die mynlisensie is van toepassing op die bogenoemde drie plase, asook twee gedeeltes wat voorheen deel was van Kleinberg, naamlik Hans (713LQ) en Japie (714LQ).

‘n Oopgroef steenkoolmyn word beplan met ‘n lewensduur van ongeveer 30 jaar op ‘n area van 3200 hektaar. Die mynboubedrywighede sal op die plase Verloren Vallei begin word, met die steenkoolproseseringsaanleg op die plaas Duikerpan.

Die steenkool sal aan Eskom verkoop word asook ‘n gedeelte aan die uitvoermark. Steenkool sal met ‘n beplande treinspoor na Eskom en uitvoerhawens vervoer word.

Volgens Digby Wells beplan Temo om hul water via drie moontlike opsies te bekom, naamlik grondwater, gesuiwerde water of die Mokolo Krokodil wes-wateraanvullingsprojek. Die eerste en tweede opsies sal waarskynlik gevolg word. Dit kon egter nie bevestig word of die water via Res Gen SA se pyplyn van Marapong sal kom nie.

Die projek sal werk verskaf aan ‘n aanvanklike werksmag van 549 tot 713 wanneer dit in volle produksie is.

Die nodige spesialisstudies word tans gedoen met die oog op ‘n bestekopname verslag om aan al die departementele vereistes te voldoen.
Vir meer inligting  kan Lerato Ratsoenyane gekontak word by lerato@digbywells.com.