Koppies Veilig

Bling-bling en Glitter

Die voorbladberig in Die Kwêvoël van verlede Vrydag (1 April) was maar net ‘n Gekkedag-storie. Uit die reaksie ontvang op hierdie berig, is dit duidelik dat lesers wel ag neem van inligting wat geplaas word, miskien in die lig van al die ongewensde mynbedrywighede in veral Limpopo.

Daar is geen planne, waarvan ons bewus is dat enigiets met hierdie beroemde koppies gaan gebeur nie.