Thabazimbi Munisipaliteit en organiseerders werk saam aan sukses van Thaba Expo

Thabazimbi – Die Thaba Expo, wat hierdie jaar weer plaasvind op 29 en 30 April, is ‘n projek wat gesamentlik behartig word deur die produksiemaatskappy Hilltoplive, die Thabazimbi Munisipaliteit, borge, sakemanne asook vrywilligers vanuit die omgewing.

Die samewerking tussen die organiseerders en die munisipaliteit het in vorige jare behels dat die munisipaliteit skoon, werkende gronde (insluitende basiese fasiliteite) verskaf, in ruil vir 5% van volwasse hek-inkomste soos ingesamel deur die organiseerders. Verder onderneem Hilltoplive telkens om die kontant/risiko dekking vir die fees te verskaf.

Die organiseerders moes oor die afgelope drie jaar heelwat  herstelwerk aan geboue, heinings en ander strukture aanbring, asook skoonmaakwerk beharting waar nodig, wat beteken dat sommige kostes verhaal moes word van die 5% inkomste wat verskuldig was aan die munisipaliteit. In onlangse samesprekings het die organiseerders en die munisipaliteit is hierdie kostes aan die munisipaliteit weergegee en deur sekere elemente gesels.

Die organiseerders en die munisipaliteit is dit eens dat die Thaba Expo ‘n gemeenskapsfees  is en moet bly, en dat dit tot almal se voordeel sal strek om die fees suksesvol aan te bied. Daar is ook oor moontlike addisionele vennote en geleenthede gesels om te probeer help om die Expo groter en beter te kry. Die hoop is dat almal uit die omgewing (en ook die wat van ver af kom), die fees en alles wat dit bied geniet vir baie jare vorentoe.