Al hoe meer opsies vir verskaffers van wildsvleis

Wessel Badenhorst (links) gesels met Maretha van der Merwe (WRSA) oor die nuwe wildsvleisskema. Regs is Coert Steynberg (WRSA koördineerder).

THABAZIMBI – By ‘n inligtingsdag van WRSA (Wildbedryf SA) , Thabazimbi op Dinsdag 15 Maart het dit duidelik geblyk dat al hoe meer moontlikhede aan die ontwikkel is om wildsvleis aan verbruikers te verskaf.

Die eerste spreker, dr Peter Oberem, het plaaslike wildboere uitgenooi om te belê in ‘n maatskappy, bekend as die Waterberg Natural Produce Company, wat ‘n slagpale vir wild bestuur. Die slagpale, wat reeds bestaan, is geleë tussen Vaalwater en Mookgopong (Naboomspruit). Wildsboere van daardie omgewing het reeds 25% van die belange in die abattoir bekom en 25% word beskikbaar gestel aan boere in die Thabazimbi-omgewing.

Volgens Oberem is voedselsekuriteit van so groot belang vir die staat dat die verantwoordelikheid daarvoor aan die Departement van Nasionale Intelligensie oorgedra is. Met die huidige bevolkingsgroei en volgehoue aanvraag na vleis sal voedselproduksie binne die volgende 15 jaar moet verdubbel.

Nieu-Seeland verskaf ongeveer R2,5 biljoen se wildsvleis aan Europa teenoor Suid-Afrika, waar wild van nature voorkom, se R50 miljoen. Slegs 1% hiervan kom uit Limpopo. Volgens Oberem is die beperkende faktor in die wildsvleisbedryf nie die aanvraag na wild nie (wat feitlik onbeperk is), maar die verskaffing daarvan.

Tog meen Oberem dat Limpopo se produksie baie kan verhoog as wildboere in die streek saamwerk en ‘n standhoudende voorraad vleis begin voorsien.
‘n Tweede spreker, Maretha van der Merwe van die WRSA, het ‘n nuwe Wildsvleisskema bekendgestel wat, hopelik, binne die volgende jaar geïmplementeer sal word. Die skema stel wildboere, wat plaaslik vleis voorsien, in staat om goedgekeurde vleis aan die publiek te voorsien sonder dat wildboere aan presies dieselfde vereistes as veeboere onderwerp word.

Die skema maak voorsiening daarvoor dat wild op plase geskiet en vleis verwerk kan word. Opleiding moet verskaf word vir persone wat met die vleis werk en wat vleis en fasiliteite moet inspekteer. ‘n Basiese Higiene-kursus (vir vleisverwerkers), en kursusse vir vleis- en fasiliteitondersoekers is dus ontwikkel.
Die skema het tot voordeel dat trofeediere se vleis ook verwerk kan word en dit stel kleinboere in staat om tot die mark toe te tree. Die skema vereis ook dat vleis gemerk word sodat vleis teruggespoor kan word na sy oorsprong.

‘n Uitstappie van drie dae word beplan op 18, 19 en 20 Mei na Gravelotte vir die Thaba Wildstudiegroep. Piet Warren, Hannes Marree en Johan Rabie word besoek om meer te leer van wildtelery. Vir enige verdere navrae kan WRSA Thabazimbi se sekretaresse, Jenny Rossouw, geskakel word by 073 4848 049.

Hennie Pauw