Dra by tot SAVF se I Care-projek

THABAZIMBI – Die SAVF Thabazimbi het ‘n fonds gestig wat minder gegoede persone sal bystaan met berading ná traumatiese ondervindings. Die publiek word versoek om tot hierdie fonds by te dra.

Die I Care-projek het afgeskop in 2009 nadat ‘n behoefte geïdentifiseer is om minder gegoede getraumatiseerde persone van professionele hulp te voorsien.

Fondse is ingesamel sodat hierdie persone professionele bystand kan ontvang van ‘n private maatskaplike werker en sielkundige. Laasgenoemde twee het ingestem om berading, teen ‘n laer tarief, te verskaf aan die groeiende getal getraumatiseerde persone wat deur die SAVF verwys word.
Hoewel die maatskaplike werkers by die SAVF-kantoor opgelei is vir ondervraging en terapie, is hul werklading so groot dat meeste van hul tyd in beslag geneem word deur statutêre werk, die kantoor se grootste prioriteit. Die SAVF is die enigste nie-regeringsorganisasie in Thabazimbi-omgewing (insluitend Northam, Dwaalboom en Hoopdal) wat kinders kan beveilig.

Enige gevalle van trauma soos verkragting, motorkaping, aanranding, dood van ‘n geliefde, familiegeweld en kinderloosheid sal deur beraders in die I Care-projek aangespreek word. Slagoffers word vaardighede geleer hoe om die trauma te verwerk en terug te keer na ‘n normale lewenspatroon.

Aansoekers vir die diens word aan ‘n finansiële siftingsproses onderwerp.

Lede van die publiek word versoek om by te dra tot die I Care-fonds en sodoende die lewe van ‘n mindervoorregte aan te raak en te verbeter. ‘n Groot deel van die SAVF-kantoor se lopende onkostes en salarisse word verkry van projekte en fondsinsamelings. Dit is ook die geval met die I Care-projek.

Bydraes kan gemaak word aan die SAVF Thabazimbi, ABSA bank, tjekrekeningno 1580720095, takkode 334346. Op die verwysing moet aangedui word dat die donasie geoormerk word vir die I Care-projek.

Hennie Pauw