Sambreelorganisasie gestig vir plaaslike brandbeskermingsverenigings

POLOKWANE – ‘n Loodsvergadering, vir die stigting van die Limpopo Sambreel Brandbeskermingsvereniging, is op 17 Februarie in Polokwane gehou.

Die opvolgvergadering vind op 10 Maart plaas en die lede van die nuwe vereniging sal waarskynlik dan aangewys word. Die sambreelorganisasie behels verteenwoordiging deur alle plaaslike brandbeskermingsverenigings in Limpopo, Working on Fire se provinsiale bestuurder, provinsiale Rampbestuur asook provinsiale departemente.

Die belang hiervan lê daarin dat waar plaaslike brandbeskermingsverenigings sukkel om samewerking te verkry, soos byvoorbeeld van die Departement Paaie en Vervoer in die distrik, dit op hoër vlak aandag mag geniet met behulp van die nuwe sambreel-organisasie.

Daar word verwag dat die Limpopo Sambreel Brandbeskermingsorganisasie (LUFPA oftewel Limpopo Umbrella Fire Protection Association) beter kommunikasie en kontak sal ontwikkel met Working on Fire (WoF) en beter toegang tot staatshulpbronne sal kan help bewerkstellig.

Sam Maepa, Provinsiale Algemene Bestuurder van WoF, meen dat deur die sambreelorganisasie die kommunikasiestelsel, asook operasies tydens vuurbestryding, gladder sal verloop.

Tydens ‘n aanbieding van Johan Heine van WoF het hy voorgestel dat ‘n werkswinkel aangebied word aan plaaslike brandbeskermingsverenigings. Die doel sal wees om inligting oor te dra rakende die WoF prosedures en protokol.

Daar is geen verpligting op enige brandbeskermingsvereniging om by die sambreelorganiasies aan te sluit nie, het Heine verseker. Daar was egter ‘n eenparige stem uitgebring ten gunste van die stigting van die sambreelorganisasie.

Hennie Pauw