Thaba Hengelaars by Rietspruitdam

VENTERSDORP – Die Thabazimbi Hengelklub hengel hierdie naweek by Rietspruitdam te Ventersdorp.

Hulle vertrek stiptelik om 05:00 op Saterdag 26 Februarie vanaf Fuelzone.

Die Hengelkalender vir die res van die jaar lyk as volg: 26 Februarie te Rietspruitdam – grootste spesie; 26 Maart te De Rust – swaarste sak; 16-17 April te Konsentrator – Bosveldtrofee; 28 Mei te Vaalwater – grootste spesie; 25 Junie te Henk Schutte Dam – swaarste sak; 30 Julie te Roos se oord – meeste punte; 27 Augustus te Roodekoppies – grootste spesie; 1 Oktober te Klipvoor – swaarste sak; 30 Oktober te Olifantsnek – meeste punte; 6 November te Konsentrator – Kampioen van Kampioene en 19 November sal die Jaarafsluiting en Prysuitdeling plaasvind.

Die datums op die kalender is onderhewig aan verandering maar die klub sal sover as moontlik probeer hou op die geskeduleerde datums. Die bankrekening is geopen vir aftrekorders en hemde kan by die sekretaresse bestel word, kontak Desire by 084 548 0544. Enige navrae rakende die lidmaatskap kan gerig word aan die voorsitter Nico 083 749 8557 of 083 348 2315, e-pos thabahengel@gmail.com. Maak seker u lidmaatskapvorm is ingehandig en ledegeld is op datum.