Opleidingsgeleentheid vir jong redenaars

Die groep redenaars van Bosveld Akademie het ‘n werkswinkel bygewoon wat deur me Amanda Janse van Vuuren aangebied was.

THABAZIMBI – Bosveld Akademie se ywerige groepie redenaars het op 11 Februarie ‘n werkswinkel bygewoon wat hul tegnieke in die spraakkuns opgeknap het.

Die werkswinkel is aangebied deur me Amanda Janse van Vuuren wat bekend is vir haar entoesiasme in hierdie kultuur-bedrywigheid.

Dié welsprekendes is touwys gemaak hoe om die skryf van ‘n toespraak te benader. Toegerus met die aanbiedingsvaardighede sal hierdie seuns en dogters nie net by Redenaarkompetisies nie, maar ook met hulle mondelinge skoolopdragte, die skryf van opstelle en eendag as Ouderlinge, Onderwysers en Pa’s hulle plek in die samelewing kan volstaan.

As ‘n bonus het me Janse van Vuuren “die ou tannie in die Kerk” gemimiek ter genot van die kursusgangers.