Geen aansporing om werkgeleenthede te skep

Die Vryhieds Front Plus sê in hul kommentaar oor die nasionale begroting dat die regering moeilik die gestelde teiken van 5 miljoen werkgeleenthede gaan bereik as die groeikoers in die volgende paar jaar nie dramaties toeneem nie. Ten einde 5 miljoen werkgeleenthede te skep, moet Suid-Afrika vir 10 jaar ’n groeikoers van 6% tot 7% handhaaf. Die huidige groeikoers is 2,8% en die Minister van Finansies projekteer dat dit tot 4% in die toekoms kan groei. Dit is nie genoeg nie.

Die begroting het ook geen verbeeldingryke aansporingsmaatreëls bevat wat werkgewers groot hoeveelhede nuwe werkgeleenthede sal laat skep nie. Die belastingverligting vir klein sake-ondernemings word verwelkom maar sonder byvoorbeeld verbeeldingryke verslapping van dempende arbeidswetgewing vir hierdie ondernemings gaan dit nie werklik lei tot die skep van grootskaalse nuwe werkgeleenthede nie.

As gevolg van die resessie het die regering verlede jaar R70 miljard minder belasting geïn as wat verwag is. Die belastinginkomste het vanjaar grootliks herstel sonder dat dit nodig was om drastiese belastingmaatreël, soos in sommige ander lande, aan te kondig. Hiervoor en vir die wyse waarop die minister van Finansies Suid-Afrika binne vyf kwartale deur die resessie gekry het, kan die minister van Finansies wel bedank word.
Die VF Plus sê dat hy dit betreur dat geen spesifieke maatreëls aangekondig is om senior burgers teen die huidige lae rentekoerse te beskerm nie. Senior burgers wat van beleggings afhanklik is vir inkomste, se inkomste is die afgelope tyd gehalveer deur die lae rentekoerse terwyl inflasie oor dieselfde tydperk met 12% toegeneem het. Die ondersoek na bankkoste word wel deur die VF Plus verwelkom en dit mag senior burgers help.
Die minister van Finansies het moeilik implementeerbare sake soos die Nasionale Pensioenskema en die gesondheidsversekeringskema vermy deur telkens aan te kondig dat daar nog  beraadslaging daaroor gaan plaasvind. ’n Paar miljoen belastingbetalers in Suid-Afrika dra tans 50 miljoen inwoners. Die VF Plus glo dat voordat die Suid-Afrikaanse belastingbasis nie groter is nie, sulke skemas ’n onbekostigbare luukse vir die land is.

Die vermeerdering van die polisiemag van 190 000 na 202 000 word verwelkom. Dit gaan ongelukkig nie die misdaadprobleem oplos nie. Wat Suid-Afrika kort is beter opgeleide polisielede, spesialis-eenhede, beter forensiese- en speurdienste. Groter getalle polisie alleen is nie die antwoord nie.