Eersteplekke vir HFM skuts

Riëtte Steenekamp en Hendrik du Plessis het op 12 Februarie aan die SA Weermag klein kaliber ope deelgeneem.

THABAZIMBI – Riëtte Steenekamp en Hendrik du Plessis van HFM het op 12 Februarie aan die S A Weermag klein kaliber ope deelgeneem.

Riëtte behaal ‘n eersteplek in 3p (3 posisioneer), 3p en lê gekombineerd, derdeplek vir Noordwes klub in span verband en ‘n eersteplek in die Junior Kampioenskappe vir dames met ‘n totaal van 200. Hendrik du Plessis het ‘n eersteplek behaal vir lê in die c klas met ‘n totaal van 400, ses tweedeplekke vir onderskeidelik, kniel, lê, 3p algeheel, sit in die junior afdeling en algeheel tweedeplek in die junior kampioenskappe, en hy het ook twee derdeplekke behaal vir 3P en lê gekombineerd vir mans en derdeplek vir die Noordwes klub in span verband.