AgriSaMoz: Landbouvereniging vir nuwe landbouers

Die landbouvereniging vir Suid-Afrikaanse boere in Mosambiek sal as AgriSaMoz bekend staan. Hierdie besluit is tydens ‘n vergadering van die lootskomitee wat op 14 Januarie 2011 in Maputu gehou is.

Tydens die vergadering is ‘n konsepgrondwet opgestel en ‘n befondsingsmodel vir die organisasie ontwikkeling is ook ter tafel gelê.
Daar is verder besluit om AgriSaMoz op 26 Mei 2011 in Pretoria te loods waar verskeie hoogegplaaste politici en amptenare uit albei lande by die loodsing betrek sal word. Daar gaan ook nie vir die amptelike stigting van AgriSaMoz gewag word nie om besonderhede van belangstellende boere solank aan die owerhede van Mosambiek deur te gee.

‘n Versoek wat in November 2010 by ‘n landboubeleggingskonferensie in Xai-Xai, in die Gaza-provinsie van Mosambiek aan Suid-Afrikaanse boere gerig is om hul belangstelling skriftelik by Agri SA te registreer, het wye belangstelling ontlok. Uit navrae blyk dit dat meeste van die boere in bees- en bokboerdery, die produksie van suiker, vrugte, groente en graan asook besproeiingsboerdery belang stel.

Hoewel grondverkryging in Mosambiek goedkoop is, is die vestiging van grondgebruiksregte ‘n uitgebreide en vermoeiende proses.  Die proses neem ‘n aanvang wanneer ‘n voornemende grondgebruiker die grond identifiseer en met die plaaslike tradisionele leier onderhandel om ‘n gebruiksreg (gewoonlik 50 jaar) te registreer.

Die belangstellingslys en aansoeke vir grond sal vandeesweek aan beide die SA Hoëkommissaris in Maputo en die Mosambiekse owerhede oorhandig word.   Boere wat verder in grondgebruiksregte in Mosambiek belangstel, kan ‘n kort uiteensetting van hulle belangstelling stuur aan:  Heléne Swanepoel by helene@agrisa.co.za of faks:  086 550 9464 of skakel haar 012-643 3400.