VLU Noord presidente: Tharina Rossel

Die VLU gee my soveel vreugde en VLU-vriendinne se entoesiasme is so aansteeklik, dat dit selfs die einde van die jaar ‘blues’ verdryf. In VLU Noord is ons reeds slaggereed vir 2011.

Die Tema vir 2011, is  “Maak  ‘n verskil”.  Hierdie Tema lê so wyd dat dit vir elke lid en tak oneindige uitdagings bied.  Ons kan verseker  in ons organisasie, die gemeenskap en ons families met spesiale pogings  ‘n verskil maak.  2011 is die jaar waarin VLU Noord vroue ‘n verskil gaan maak.
Ek wil ook graag vroue uitnooi wat nog nie deel is van die VLU nie, om hulle te kom vergewis van die verskil wat die organisasie in elke lid se lewe maak en ook vir hulle kan maak. Ons is lank nie meer net ‘n koek en kompetisie-vereniging nie, maar fokus op die verryking en opvoeding van die volwasse vrou.

Ons kan 2010  afsluit met ‘n dankgebed in ons hart vir oneindige Genadegawes uit Sy Hand ontvang.  VLU Noord het vanjaar weer van krag tot krag gegaan.  Baie dankie vir elke lid se aandeel in ons spanpoging, van Takvlak tot Bestuursvlak.

Mag die Kerstyd vir jul almal geseënd wees en mag ons nooit vergeet om Hom die middelpunt van ons feesvieringe te maak nie.