Plakkerstelsel vir stortingsterrein

Julian Nkoana is onlangs aangestel as Afdelingshoof: Vaste Afval by die Afdeling Gemeenskapsdienste van die Munisipaliteit.

THABAZIMBI – Die behoorlike regulering van die stortingsterrein gaan hopelik in alle erns begin nadat ‘n amptenaar, Julian Nkoana, op 1 November aangestel is as Afdelingshoof: Vaste Afval by die Munisipaliteit se Gemeenskapsdienste.

Verwarring het die afgelope tyd geheers nadat daar skielik die afgelope twee maande van almal wat die stortingsterrein gebruik het verwag is om te betaal, selfs inwoners van die dorp wat maandeliks vir vullisverwydering betaal. Die storting van ‘n bakkievrag tuinvullis is teen R40 per vrag gedoen.

Sowat 3 maande het die Munisipaliteit die versekering aan die Kwêvoël gegee dat geen betaling vereis sal word van diegene wat reeds vir vullisverwydering betaal nie. Intussen het die hantering van die vaste afval verskuif van die Tegniese Dienste Afdeling na Gemeenskapsdienste.

Volgens Nkoana is daar nou besluit dat residensiële persone wat maandeliks vir vullisverwydering betaal, NIE die R40 hoef te betaal nie, op voorwaarde dat hulle in besit van ‘n plakker is.

Die plakkers behoort binne die volgende twee weke by die rekeninge-afdeling van die Munisipaliteit beskikbaar te wees. Plakkers sal ook gekoop kan word deur diegene wat nie vir vullisverwydering betaal nie. Die plakkers sal van tyd tot tyd vervang word deur plakkers met verskillende kleure.

Nkoana het bevestig dat die plakker-stelsel nog verfyning nodig het en ingestem dat meer besonderhede op ‘n later stadium aan die publiek bekend gemaak sal word.

Dit blyk asof sommige ontwikkelaars, bouers, besighede en industriële entiteite, sowel as myne  in die verlede die stortingsterrein gebruik het sonder dat behoorlike beheer oor hoeveel gestort was en hoe gereeld. Meeste van hierdie sektore het dus bitter min betaal vir die gebruik van die stortingsterrein.

‘n Kontrakteur, Ingwe, is hierdie jaar aangestel om die stortingsterrein te bestuur. Die Munisipaliteit is baie tevrede met die diens wat Ingwe lewer. Volgens Gert Snyman, voorsitter van die Thabazimbiese Belastingbetalersvereniging, is daar nie in die munisipale begroting voorsiening gemaak vir die bestuur van stortingsterrein nie en dit is vermoedelik die rede is waarom daar skielik fooie gehef word by die stortingsterrein.

Die rooi ligte het egter begin flikker, want ‘n groot mate van onwettige storting vind reeds binne die dorp plaas op onbeboude erwe soos by die verlenging van Van der Bijllaan en op die pad na Marakele Nasionale Park. Die instelling van fooie by stortingsterrein sou waarskynlik die praktyk van onwettige storting net vererger.

Volgens Nkoana sal hy ook later ondersoek instel na die moontlikheid om ‘n afval-herwinningstelsel in die dorp te help vestig.

Hennie Pauw