Marnitz myn is ‘n kopseer vir boere

Turquoise Moon Trading beplan om teen 2012 ‘n ystermyn in die Marnitz omgewing op die been te bring.

Die maatskappy, wat  mynbou- en verkenningsverwante belange in die Limpopo-provinsie het, het die plase Moonlight, Gouda Fontein en Jullietta bekom op die N11, naby Marnitz, 60km van Ellisras af.

Die projek, gedoop die Moonlight-projek, sal oopgroefmynbou, ‘n mineraalverwerkingsaanleg, mynafval-wegdoeningsfasiliteite en verwante ondersteunende dienste behels.

Volgens Turquoise Moon se projek-oorsig sal die ontginde erts op die perseel verwerk word om ‘n ru-ysterproduk vir uitvoerdoeleindes te produseer. Na bewering sal 1 miljoen ton ru-yster per jaar geproduseer word.

Maar dié mynaktiwiteite kan ‘n hele paar negatiewe gevolge vir boere in die omgewing inhou. Die grootste kommer is die besoedeling van die ondergrondse water en die baie water wat die myn sal gebruik. Dit kan watertekorte vir boerderyaktiwiteite veroorsaak.

Metago Environmental Engineers is huidig besig om namens Turquoise Moon ‘n omgewingsimpakstudie te doen. Daar word veral gekonsentreer op die beskikbaarheid en gebruik van water aangesien die maatskappy dit bekend gemaak het dat water een van die belangrikste komponente is om die myn volhoubaar te laat funksioneer. Na bewering sal die water vir die projek uit die Palala-rivier gepomp word, ‘n takrivier wat die Limpopo-rivier voed. Die Limpopo vloei in Mosambiek in en die besoedeling van hierdie stelsel word deur oorgrens-ooreenkomste verbied.

‘n Myndorpie kan ook moontlik opgerig word in die omgewing aangesien sowat 100 konstruksie-betrekkings en oor die 700 werkers benodig sal word om die myn te bedryf. Daar word beplan om die mynaktiwiteite 7 dae ‘n week en 24 uur per dag te bedryf.

Volgens die maatskappy sal die haalbaarheid van die projek in die middel van 2011 vasgestel word. Indien dit goedgekeur word sal konstruksie reeds in die middel van 2012 afskop en mynbedrywighede sal vir sowat 30-jaar in die omgewing plaasvind.

Die Koedoesrand-gemeenskap gaan egter nie die projek ondersteun nie. Die Koedoesrand Distriks Landbou Unie se boere het op 2 Oktober met afgevaardigdes van Metago vergader. Na afloop van die vergadering is besluit om ‘n komitee op die been te bring om die voorgestelde myn te probeer stop. ‘n Boer van Marnitz, Riaan de Beer, wat ook ‘n prokureur is, is as voorsitter van die komitee beroep.

De Beer en die boere van die gemeenskap het intussen als in hul vermoë gedoen om die negatiewe aspekte van die myn uit te lig. Die KykNet program Projek Aardwolf het reeds implikasies wat die myn tot gevolg kan hê uitgesaai.

Die komitee het besluit om ‘n forum op die been te bring en ‘n spesialis prokureur aan te stel wat net fokus op mynregte.

Metago hou weer op 13 November om 10:30 ‘n vergadering met die boere by die Baltimore Boeresaal om hul verslag tot dusver bekend te maak.

“Ons wil probeer om soveel moontlik boere bymekaar te kry asook die prokureur op die dag teenwoordig te hê. Ons moet soveel wees dat Metago bang moet wees om die saal binne te kom,” het de Beer gesê. – Jana Claassens (LiN Nuusburo/Bosveld Bulletin)