Ons lesers skryf – “Besin voordat jy Stem” – Vrydag 1 Oktober

Ek het ‘n gesprek gehad met Marie Steenekamp  van Thabazimbi. Sy verwys in haar berig na “iemand”. Ek  het haar gevra wie is die Raadslid, sy het my geantwoord as die skoen pas moet ek dit aantrek.

Ek reageer graag op haar skrywe;

Ek stem met Marie saam dat dit baie belangrik is om aan die 2011 Munisipale verkiesing deel te neem, maar eerstens moet alle kiesers bo die ouderdom van 18 jaar by die plaaslike OVK – kantoor geregistreer wees.

Want, Marie hier lê my grootste bekommernis, slegs 36,853 kiesers uit ‘n totaal van 89847 stemgeregtigde kiesers het in 2006 in die Thabazimbi Munisipaliteit gestem, hiervan verteenwoordig ek ALLEEN 7.41% kiesers.

Waar is die res van die meerderheid kiesers dan?! Volgens statistieke van plaaslike OVK is 1600 kiesers ongeregistreer in Thabazimbi dorp. Ek weet want ek woon alle vergaderings by wat deur die OVK belê word.

Die skrywer beweer dat ek nooit gesien word nie, ek stem saam, ek is nie elke dag in die koerant opskrifte nie. EK DOEN, want agter die skerms vermag ek baie meer as om in die openbaar te twis en te kla. Skrywer se bewerings dat ek selde vergaderings bywoon en slegs tjeks afhaal is onwaar. As Raadsvergaderings bedoel word verwerp ek haar aantygings met die minagting wat dit verdien.

Wat die begroting betref kan ek vermeld dat dit alle Raadslede insluit en nie net ek nie, ek kon slegs my teenstem registreer. Een Raadslid stop nie 65.78% van die stemme in die hoofstroom politiek nie.

Behalwe vir die twee hoofstroom partye waar die tradisionele blanke stem bestaan is daar ook nog die TLU, Thabazimbi voorsitters Forum en die Thabazimbi BELASTINGBETALERS VERENIGING. Dit is nog weer ‘n verdere verdeling en verwarring onder ons kiesers.

Dit pas die regerende party, want verdeel die blanke se stem dan regeer die meerderheid.

RC DU PREEZ is ‘n raadslid vir die Vryheidsfront Plus en kan gedurende kantoor ure geskakel word by 014 734 1813 of 082 977 2833 of epos rcduprees@telkomsa.net