Thabazimbi Munisipaliteit eis absurde belasting

Van die Thabazimbi munisipale belastingbetalers word verwag om eiendomsbelasting te betaal, net soos in enige ander munisipale gebied. Die verskil ten opsigte van ander munisipale gebiede is daar word verwag in Thabazimbi dat 50% en meer belasting vanaf 1 Julie 2010 betaal moet word, sonder enige verbetering in dienste. Hierdie addisionele belasting wat betaal moet word, kom uit die publiek se sak, wat dit slegs kan betaal uit hard verdiende inkomste, verdien onder uiters moeilike finansiële omstandighede. Dit is dan net billik dat hierdie geld wat aan die munisipaliteit betaal word, met uiterse sorg aangewend en gespandeer word. Die vraag wat ons as belastingbetalers moet vra is of aan hierdie vereistes voldoen word, wat ongelukkig nie beantwoord word nie. Die volgende is `n paar van die tipiese probleme;

Tot op hede is om en by R30 miljoen alreeds gespandeer om drinkwater aan die inwoners van Rooiberg te verskaf. In beginsel is die verskaffing van hierdie water nie `n probleem nie. Die vraag is hoekom, na spandering van die bedrag, moet water nogsteeds per pad voorsien word? Die rede hiervoor is dat munisipale amptenare die betaling van faktures gemagtig het, vir betaling aan die kontrakteur, wat dunner pype as wat voor ontwerp is geïnstalleer het. Geen aanpassing in die fakture is gemaak vir die verlaagde prys van die dunner pype nie.

Dit is onduidelik of die betaling deur onbevoegde persone goedgekeur is,  en hoeveel geld hande gewissel het. Na vele jare bly die vraag onbeantwoord. Tydens `n openbare vergadering `n paar jaar gelede vertel die Burgemeester die publiek dat die geld moeilik verhaalbaar is van die kontrakteur. Die antwoord pas hom om geen melding te maak van die amptenare wat betrokke is in die aangeleentheid.

Tydens Februarie 2009, word elektronies R3,6 miljoen uit die rekening van die munisipaliteit gesteel deur elektroniese oordraging na begunstiges se rekenings. Hierdie voorval was geheim gehou vir een of ander rede vir maande. Dit is nou een jaar en ses maande later. Tot vandag is daar geen arrestasies gemaak nie, en die geld wat in die rekenings van bevoorregtes geplaas is, nog nie terug betaal nie. Die vraag is weereens hoekom is die publiek in die duister gehou. Hoekom is daar nog geen arrestasies gemaak nie? Wie word hier beskerm? Die begunstiges wat die geld ontvang het, het `n naam en `n identiteit?

Die vraag kom dan ook op, hoe verantwoordbaar is die gekose raadslede? In die goeie ou dae was om `n raadslid te wees, `n barmhartigheidsdiens wat aan die gemeenskap verskaf is sonder vergoeding. Daardie dae is verby. Vir die 2010/11 munisipale begroting, wat die publiek moet betaal is, ruim voorsien vir besoldiging van raadslede. Wat doen hulle, as ons elke jaar dieselfde probleme met die munisipale begroting ondervind deurdat dit goedgekeur word, in menige gevalle sonder dat dit gelees is?

Ter inligting kan genoem word dat die jaarlikse pakket van Uitvoerende Raadslede  R452 396 is. Ons agbare burgemeester se pakket vir die jaar is R554 094. Volgens sekere ingeligte bronne ontvang hy ook verder buiten die pakket, sy salaris elke maand van sy vorige werkgewer. Die vraag bly dan wat se dienste ontvang ons as belastingbetalers vir die geld wat ons betaal? Hoe vergelyk dit met u inkomste waarvoor u daagliks moet werk en waaruit u die eiendomsbelasting moet betaal?

Dit is dan ook tyd dat u as belastingbetalers u stem moet dik maak, oor wat betaal moet word, en wat daarmee gedoen word. Ondersteun die massa protes optog op 7 Oktober 2010 wat die Thabazimi Voorsitters Forum beplan , en wys u afkeur vir dit wat met ons belastinggeld aangevang word.

J C Viljoen
Thabazimbi Voorsitters Forum