Bosveld Posduifklub

Grobler Hokke het beide ope 1 en ope 2 wedvlugte vanaf Hanover gewen. Volledige uitslae is as volg:

Ope 1
Aantal duiwe: 72
Wenspoed: 1122.5241mpm

 • Grobler hokke A: 1, 15, 16, 20, 22
 • Grobler Hokke B: 3, 14, 21, 23
 • Mawala Hokke: 2, 17, 19
 • M&M Hokke A (SJ Drilling): 4, 11, 12, 25, 26, 27
 • M&M Hokke B (SJ Drilling): 6
 • NJ Geldenhuys A: 5, 7, 8, 10, 13, 18, 24
 • Cas Venter: 9, 29, 30
 • Hannes Meyer: 28

Ope 2
Aantal duiwe: 72
Wenspoed: 1141.1473 mpm

 • Grobler Hokke A: 2, 4, 6, 9, 11, 14, 28
 • Grobler Hokke B: 1, 7, 17, 18, 21, 25, 26
 • M&M Hokke A (SJ Drilling): 3, 10, 16, 23
 • M&M Hokke B (SJ Drilling): 13, 15
 • NJ Geldenhuys A: 5, 19, 20, 24
 • Cas Venter: 8, 27, 29, 30
 • Mawala Hokke: 12, 22