Ongelukkigheid oor fooie gehef by asgate

THABAZIMBI – Inwoners van die dorp was ontsteld omdat daar die afgelope maand van hulle verwag word om R80 te betaal vir elke vrag vullis wat by die stortingsterrein afgelaai word.

Volgens Cornelius Booysen, hoof van Tegniese Dienste by die Munisipaliteit, is daar ‘n nuwe stelsel in werking sedert die begin Julie. Hy het egter erken dat die logistiek rondom die nuwe beleid nog nie in plek is nie en dat dit dus nie afgedwing kan word nie.

Volgens Booysen betaal residensiële inwoners van Thabazimbi maandeliks ‘n bedrag van ongeveer R60 vir vullisverwydering. Sowat die helfte hiervan gaan vir die verwydering van swart sakke een maal per week en die helfte vir die bestuur van die stortingsterrein.

Inwoners wat dus maandeliks vir vullisverwydering betaal kan die stortingsterrein gratis gebruik.

Daar is egter van die myndorpe waar van kontrakteurs gebruik maak vir vullisverwydering. Hierdie kontrakteurs stort dan die vullis by Thabazimbi se stortingsterrein, maar betaal nie daarvoor nie.

Daar is ook bouers, ontwikkelaars, plaas- en plotbewoners, asook gastehuiseienaars buite die dorp wat nie betaal vir die gebruik van die stortingsterrein nie. Die nuwe stelsel poog om hulle te dwing om te betaal.

Die probleem is egter dat al hoe meer vullis op ongeoorloofde plekke gestort word, soos die nuwe uitbreiding aan die oostekant van Van der Bijllaan. Op ‘n daaglikse basis word al meer rommel by hierdie uitbreiding waargeneem.

Die Munisipaliteit beoog om binnekort plakkers aan betalende inwoners te voorsien waarmee hulle toegang sal verkry tot die stortingsterrein. Inwoners van buite die dorp wat gereeld gebruik wil maak van die stortingsterrein, kan reëlings tref met die finansiële afdeling van die munisipaliteit om ‘n maandelikse fooi te betaal saam met hul belastingrekening.

Afval word in kategorieë verdeel soos huishoudelik, tuin, bourommel, droë industriële afval en kommersiële afval en elkeen word verskillend hanteer. Daar word voorsien dat daar binnekort ‘n weegbrug en valhek opgerig sal word by die stortingsterrein, sê Booysen, wat die toepassing van die nuwe beleid sal help moontlik maak. Geen  gevaarlike afval mag gestort word op die munisipale stortingsterrein nie.

Die Munisipaliteit bied ook ‘n diens aan om groot hoeveelhede rommel te verwyder teen sowat R250 per vrag. Reëlings hiervoor kan getref word by die Tegniese Dienste Afdeling van die Munisipaliteit – 014 777 1525 X155.

Tuinvullis word ook verwyder van dorpshuise wanneer dit in blou sakke (verkrygbaar by kassiere waar rekeninge betaal word teen R27 per 20 sakke) op die sypaadjie gelaat word.