Eiendomsbelasting, Thabazimbi Munisipaliteit

In die uitgawe van 3 Junie 2010 het die Kwêvoël verslag gedoen oor die Munisipale Begroting vir 2010/11 wat die Thabazimbi Munisipale Raad goedgekeur het op 29 Mei 2010.  Tydens hierdie vergadering het die burgemeester Mnr L Matlou `n persvrystelling uitgereik ten opsigte van die munisipale begroting. In die persverklaring is dit duidelik gemaak dat die eiendomsbelasting vir 2010/11 met 9 persent verhoog, gemeet aan die 2009/10 eiendomsbelasting wat betaal is. Op gesigwaarde was dit iets waaraan `n mens moontlik kan dink om te aanvaar.

Die Thabazimbi Voorsitters Forum het in dieselfde uitgawe duidelik aangedui dat die belatingbetalers van Thabazimbi mislei word. Dit is dan ook aangedui dat  die begroting van die munisipliteit voorsiening maak vir `n 28 persent verhoging in eiendomsbelasting, wat totaal verswyg word. Dit is ook uitgelig dat daar geen verandering in die basis van die berekening van eiendomsbelasting is nie, en hierdie nog `n slenter van die Raadslede is. Die enigste gevolgtrekking wat hieruit gemaak kan word , is dat die publiek mislei word.

Ongelukkig met tyd dan word alle waarhede ontbloot soos nou die geval is met die betaling van eiendomsbelasting. Inwoners wat eiendomsbelasting betaal het sopas hulle munisipale rekenings ontvang vir Julie 2010. Hierdie rekenings dui dan ook die nuwe belasting wat betaalbaar is vir die periode 2010/2011 vanaf 1 Julie 2010. Die Thabazimbi Voorsitters Forum skuld dan ook  aan die publiek `n verskoning, blyk uit die rekenings wat nou ontvang is. Die 28 persent  verhoging in eiendomsbelasting wat aangedui was, was  ook foutief. In wese is die verhoging aansienlik meer en wissel dit tussen, 50 en 54 persent., vir belastingbetalers. Geen rede bestaan vir hierdie verhoging wat sogenaamd nege persent volgens die burgemeester moet wees nie..

Ek glo dit is tyd dat belastingbetalers moet verenig en die uitbuitery deur Thabazimbi munisipaliteit wat die afgelope drie jaar plaasgevind het, moet hokslaan. Daar bestaan geen finansiële dissipline en belastings word gevorder sonder enige verbetering in dienste of redes vir hierdie verhogings nie. Die finansiële druk op belasting betalers is alreeds uiters swaar, waar elkeen moet sukkel om finansieel te oorleef, en dan hierdie belaglike verhoging van 50 persent in belasting  moet aanvaar.

Jan Viljoen