Thaba Spesialiste Klub

Die afgelope naweek is die duiweboere ’n les geleer van hoe ’n persoon nederig, behulpsaam, vriendelik en tog op die hoogste vlak in ons sport kan deel neem. Die 72 jarige oom wat al vir jare die lede in Thabazimbi bystaan met raad en daad, Oom Tonie Heyneke, het die afgelope naweek al twee wedvlugte van Bultfontein gewen. Hy beklee ook op hierdie stadium die tweede plek op die punte leer.

Die uitslae is soos volg:

Jaar oudwedvlug:
Tonie Heyneke: 1, 2, 5, 7, 8, 14, 30
N&B Oelofse: 3, 6, 10, 20, 21
A.D. Erasmus: 4, 12, 22, 25
A. Vorster: 9, 16, 18, 19, 23, 24
F. Matthee: 11, 17
Reyneke Hokke: 13, 26, 27, 29
Joubie Lofts: 15, 28

Ope Wedvlug:
Tonie Heyneke: 1, 15, 20
Joubie Lofts: 2, 21
N&B Oelofse: 3, 4, 7, 10, 12, 16
A.Vorster: 5, 6, 18, 22, 24, 28
A.D. Erasmus: 8, 9, 11, 14, 25, 29, 30
Reyneke Hokke: 13, 17, 19, 23, 27
F. Matthee: 26