Platina Spesialiste Wedvlug Unie-Top20

Die afgelope naweek het die duiwe vanaf Bultfontein gevlieg waar Manie Brummer en Chris Stoop van RSWK die Jaaroud en Ope wedvlugte gewen het. Eerskomende naweek vlieg die duiwe vanaf Warrenton, wat dan die laaste wedvlug van die kortpad is. Die middel afstande sal dan volg vanaf Bloemfontein.

Jaaroud: wenspoed: 1241mpm
Manie Brummer A RSWK 1
Jan Venter B RPK 2
Neels Lourens Rpk 3
E. Joubert B 4
Don & Jeremy Jacobs RSWK 5, 16
N vd Westhuizen A TBZ 6
Cattrysse Hokke BRT 7, 8
K Breytenbach B TBZ 9
Tonie Heyneke TSK 10
Boet de Beer RSWK 11
Louwtjie Fourie E BRT 12
Ben Pieterse RSWK 13
Oosies Bravehearts Mooinooi 14
Dewald Viljoen RSWK 15
Louwtjie Fourie A BRT 17, 19
Louwtjie Fourie D BRT 18
Eagle Flight B BRT 20

Ope
Wenspoed 1292mpm
Chris Stoop A RSWK 1, 5, 18
Johan Jacobs Mooinooi 2
Uitkyk Hokke B WPK 3
Two Tanks A WPK 4
Viljoen Lofts RSWK 6
Neels Deysel A RSWK 7
Arend Hokke RSWK 8, 9
Chris Stoop B RSWK 10
Jan Venter B RPK 11
Glen v Rooyen B TBZ 12, 15
Glen v Rooyen A 13
Koedoe Hokke Mooinooi 14
Engel Vlerke Mooinooi 16, 17
John Johnston TBZ 19
Uitkyk Hokke A WPK 20