Kinderbeskermingsweek se arms strek wyd

Die kinders van Istores Primary wys wat hulle dink van Kinderbeskermingsweek. Hulle hou eetgoed en pamflette vas wat aan hulle uitgedeel is.

THABAZIMBI –Dertig skole en 4 500 kinders in die Thabazimbi-distrik is bereik gedurende Kinderbeskermingsweek van 24 tot 28 Mei.

‘n Bedrag van R8 700 is ingesamel, asook nie-bederfbare produkte soos blikkieskos, tee en soppoeiers. Dié fondse en kos sal weer in die gemeenskap teruggeploeg word.

Hoewel hierdie week deur die Nasionale Maatskaplike Dienste en Bevolkingsontwikkeling uitgekies is vir die ontwikkeling van bewussyn oor ‘n aantal aspekte rakende kinderbeskerming, is ‘n program oor nege dae, van 24 Mei tot 3 Junie, in die Thabazimbi-omgewing aangebied aan leerders van Graad R tot 4.

Verskeie plaas- en kleiner skole, asook die groter skole, het die voorreg gehad om die poppekas met karakters soos Hompie Kedompie, Piet Polisie, Mpho, Vreeslike Frikkels, Wilma Wysneus, Sarel, Antjie en Ntabiseng te sien. Sake rakende higiëne, boelies, padveiligheid en onvanpaste gedrag teenoor kinders is aangeraak. Daar is ook sop, vrugte en lekkergoed uitgegee, asook persentjies aan kinders wat vrae korrek kon beantwoord.

Pamflette, plakkate en plakkers is uitgedeel aan kinders en onderwysers by die onderskeie skole. Die pamflette gee riglyne aan onderwysers hoe om simptome van mishandeling te herken.

‘n Program aan ouer kinders by 6 skole en ‘n radiopraatjie word aangebied op 19 en 20 Julie wanneer Kaptein Inspekteur Colin Morris van Randburg se Kinderbeskermingseenheid Gr 5 tot 12-leerders sal toespreek oor pornografie en substansmisbruik.

Programme vir Kinderbeskermingsweek in Thabazimbi is saamgestel en gekoördineer deur die SAVF (SA Vroue Federasie) saam met ‘n dinamiese span wat lede van die polisie, SAVF vrywilligers en besorgde lede van die publiek insluit wat bekend staan as die Child Protection CARE Group. Die “Care” staan vir Consider All, Remember Everyone.

Die plaaslike program is een van die mees omvattende wat in die land aangebied word vir Kinderbeskermingsweek en die SAVF Thabazimbi het reeds erkenning ontvang by SAVF hoofkantoor vir die werk wat in dié opsig gedoen word.

Volgens Linda Grobler, SAVF maatskaplike werker dien Kinderbeskermingsweek as platform, waartydens bewussyn gekweek word by kinders oor onaanvaarbare gedrag teenoor hulle, as deel van ‘n primêre voorkomingsprojek ten opsigte van kindermishandeling.

Voorkomingswerk kan help met identifisering van gevalle voordat dit in krisissituasies ontwikkel. Hierdie bewusmaking is ook van groot belang tydens die Sokker Wêreldbeker, waar die bedreiging van mensehandel die afgelope tyd veral baie aandag ontvang het.

Volgens die SAVF is bewusmaking en voorkoming ‘n belangrike funksie om ‘n gesonder samelewing te help kweek. Sowat 325 gevalle word tans deur die plaaslike SAVF- kantoor alleen hanteer. Slegs drie persone is vir die gevallelading verantwoordelik. Sake wat veral aandag geniet is plasing van kinders onder en toesig oor pleegsorg, substansmisbruik, seksuele en ander vorme van mishandeling en voedsel- en klerenood.

Geen inligting kon van die Departement Nasionale Maatskaplike Dienste en Bevolkingsontwikkeling in Thabazimbi verkry word oor die totale aantal aanmeldings vir die Thabazimbi-streek nie. Vele ander nie-regeringsorganisasies is ook betrokke by armoedeverligting, gesondheidsdiensteverskaffing en mishandeling-voorkoming.

Heelwat instansies en mense was betrokke by die voorbereiding en verskaffing van eetgoed tydens Kinderbeskermingsweek. Setaria Spar het die vleis vir die sop voorsien, groente is van Northam Plats myn gekry, kontant van privaatpersone en dames van die AGS Kerk Thabazimbi het die sop help kook. Vrugte is van die plaas Mooivallei in die Makoppa omgewing en lekkers vanaf Midas.

Projek Winterhoop het ook reeds afgeskop en duur van 1 tot 20 Junie. Enige bydraes van die gemeenskap, soos komberse, klere en nie-bederfbare produkte kan by die SAVF-kantoor in Judithstraat 24, Thabazimbi besorg word. Vir verdere navrae kan 014 777 1093 tussen 09:00 en 16:00 weeksdae geskakel word.