Ken jou regte by arrestasie vir verkeersboetes

‘n Onverwagte neiging het kop uitgesteek by die verkeers- en Metro polisie in veral Johannesburg en Kaapstad omgewing. Padblokades word ewe skielik opgerig en voertuige se registrasienommers word in die rekenaar in gevoer om te bepaal of daar enige uitstaande boetes is. Motor bestuurders word dan ook summier gearresteer indien daar uitstaande boetes is en daarom is dit belangrik om te weet wat u regte is. Die oorspronklike (nie kopie nie) lasbrief vir u inhegtenisname moet aan u getoon kan word voordat inhegtenisname mag plaasvind. Daar moet bewys gelewer kan word dat die dagvaardiging deur u persoonlik in ontvangs geneem is, dat iemand dit persoonlik afgelewer het of dit gestuur is met geregistreerde pos waarvoor u moes teken, maar weereens moet die bewys in hul besit wees. Indien daar gepoog word om u te arresteer kan u daarop aandring om die voorgenoemde bewyse te sien, wees dan ook op die uitkyk dat dit wel u eie handtekening is wat op die ontvangsbewyse verskyn. Indien die bewyse nie aan u getoon kan word nie, is die arrestasie onwettig en mag u dit weier. Indien die inhegtenis prosedure voortduur stel die beamptes in kennis dat u ‘n klag van onwettige inhegtenisname gaan lê. Daar word aanbeveel dat u ‘n duidelike rekord hou van die volgorde van die gebeure en wat gesê is wat later nuttig te pas sal kom en u saak sal versterk. As die arristasie onwettig is, en die polisie neem u voertuig en besittings in hul besit kan hulle aangekla word vir diefstal veral as ‘n polisie beampte u voertuig moes bestuur. Na u vrylating is dit van uiterste belang dat u dadelik by u naaste SAPS besoek aflê en ‘n klag lê teen die arresterende regsliggaam en die offisier betrokke. Maak asseblief seker dat u teen alle tye met ‘n wettige bestuurslisensie bestuur.