Thaba vat hande vir Celia

THABAZIMBI – Elke oggend as ons ons oë oopmaak, staan ons op, trek ons aan en vat die dag soos dit kom.  Dis eers wanneer jy dit nie meer het nie, wat jy ernstig daaroor begin nadink.  So is ons almal tot werklikheid geroep na die ongeluk van die hokkiekinders en die groot verlies wat Celia Schoeman en gesin tans beleef.

Op Dinsdag 8 Junie 2010 is daar ‘n ondersteuningsgroep wat ‘n Vasstrap Sities reël met die oog om geld in te samel om die bestaande fondsrekening vir Celia Schoeman te verstewig.  Dit is in die vorm van ‘n driebeenresies wat oor ‘n afstand van 2 km afgelê gaan word. Die “Vasstrap Sities” gaan op Hoërskool Frikkie Meyer se sportgronde plaasvind en almal is baie welkom.  Daar is drie verskillende wegspringtye:  16:30 vir laerskoolkinders, 16:45 vir hoërskoolkinders en 17:00 vir besigheidspanne en volwassenes.  Daar word gepoog om die hele gemeenskap betrokke te kry en daarom is die inskrywingsgeld net R15 per kind en R25 per volwassene.  Die inskrywingsvorms is beskikbaar by die volgende besighede:  Deo Valente, Wimpy, Active Life Gym, J&B Jewellers, Trinkets & Bells, Laerskool Thabazimbi en Hoërskool Frikkie Meyer.  Vooraf-inskrywings kan ook gedoen word by J&B Jewellers en Active Life Gym.

‘n Beroep word op die hele gemeenskap gedoen om by die projek betrokke te raak.  Graag word al die besighede, myne, kerke, skole, organisasies, sportspanne ens genooi om mekaar vir hierdie driebeenresies te daag vir deelname en betrokkenheid tot hierdie projek.  Onthou, dit kan dalk net jy wees wat volgende die gemeenskap se ondersteuning gaan nodig hê. Kom Thabazimbi en omgewing, die ondersteuningsgroep daag julle uit. Raak betrokke met jou “gesonde” daarwees.  Daar gaan pryse wees vir die oudste en jongste inskrywing, vir die snaakse/interessantse uitrusting asook vir die interessantse span van die dag.  Vir enige verdere navrae is julle welkom om vir Luzaan Combrink te kontak by 082 5937 084.

Weens die hoë mediese koste is daar ook ‘n hulpfonds gestig vir diegene wat andersins ‘n bydra wil maak. Die fonds sal aangewend word vir die betaling van die hospitaal onkostes. Deposito’s kan gemaak word by ABSA Bank Thabazimbi, Takkode 334346, Rekeningnommer 1580390141 met die verwysing 3051.