Kinderbeskermingsweek 2010 skop af

Op die fotos is kinders van verskeie kleuterskole in die dorp wat besoek is en aandagtig geluister het na die boodskap. Hulle het ook bydraes gemaak in die vorm van munte en blikkies kos om dankie te sê en ‘n bydrae te maak tot die opheffings projekte van minderbevoorregte persone in ons eie gemeenskap.

THABAZIMBI – Kinderbeskemingsweek vind jaarliks landwyd plaas en word plaaslik aangebied deur die CARE komitee. Die komitee is genaamd die “ Thabazimbi Child Protection CARE group” en bestaan uit SAVF Thabazimbi (koördineeder), SAPD Thabazimbi, Legae la Bona, Thabang en verskeie gemeenskapslede in privaat hoedanigheid.

Kinderbeskermingsweek vind plaas vanaf 24 Mei tot en met 3 Junie waartydens meer as 30 skole en kleuterskole besoek word met ‘n beskermings-boodskap. Duisende kinders gaan weer die poppekas liedjie sing en luister na die opvoedkundige boodskap wat die poppe bring. Hierdie jaar word daar gepraat oor padveiligheid, higiëne en kieme, bullies en veiligheid. Die karakters wat hierdie jaar die boodskap gaan bring is Sareltjie, Antjie, Santjie, Wilma Wysneus, Piet Polisie, Mpho, Nthabiseng en Hompie Kadompie.

Verskeie senior kinders sal ook besoek word by 6 skole op 19 en 20 Julie rondom ‘n boodskap van pornografie en substansmisbruik deur Kaptein Inspekteur Colin Morris van Randburg Kinderbeskermings eenheid.

‘n Radio praatjie aan ouers en gemeenskapslede rondom dieselfde tema vind ook plaas op 19 Julie 2010 op Thaba Stereo om 10:30 wat aangebied sal word deur Jessie Lang.

Persone wat graag betrokke wil raak kan die SAVF kantoor skakel by 014 777 1093 tussen 09:00 en 15:00 op weeksdae.