Solidariteit Helpende Hand stig Misdaadnoodfonds

Solidariteit Helpende Hand doen ‘n dringende beroep op Suid-Afrikaners om in te gryp nadat dit aan die lig gekom het dat ‘n 11-jarige dogter nog geen gespesialiseerde trauma berading ontvang het nadat sy tydens ‘n plaasaanval in Noordwes in Februarie verkrag is nie.

Na die voorval is die gesin deur ‘n kerklike maatskaplike organisasie ingelig dat daar nie fondse beskikbaar is om die dogter vir gespesialiseerde trauma berading te stuur nie. Volgens die organisasie is daar ook nie fondse beskikbaar vir gesinsterapie, pastorale begeleiding of materiële hulp nie.

Na ‘n deeglike ondersoek het Helpende Hand bevind dat die organisasie slegs R2000 per jaar beskikbaar stel vir spesialiteitsdienste soos trauma berading. Ten spyte van die feit dat die begroting totaal ontoereikend is, is die beskikbare fondse vir die jaar reeds uitgeput.

Om hulp te verleen aan die dogter en haar gesin, sowel as aan soortelyke misdaadslagoffers wat nie hulp van maatskaplike instellings ontvang nie, het Helpende Hand besluit om ‘n misdaadnoodfonds te stig. Sodoende kan misdaadslagoffers soos die graad 6 dogter en haar gesin onmiddellik toegang kry tot spesialishulp.

“Finansies mag nooit ‘n rede wees hoekom ‘n kind in nood nie dadelik gespesialiseerde hulp kan kry nie,” sê dr Danie Langner, uitvoerende direkteur van Helpende Hand. Volgens hom word hulpverlening belemmer deur die finansiële probleme van staatsgesubsidieerde maatskaplike instellings. “Om slagoffers dadelik te help word beskikbare fondse nie aan maatskaplike instellings betaal nie, maar  volgens meriete, direk aan die diensverskaffer. So word verseker dat hulp by die nood uitkom en fondse nie deur begrotings geabsorbeer word nie.” Volgens Langner is dit ondenkbaar dat toegewyde en reeds oorlaaide maatskaplike werkers te midde van nood vir fondse moet soek voordat gespesialiseerde hulp aan die slagoffers verleen word.

Die rekeningbesonderhede vir bydraes is as volg: Solidariteit Helpende Hand, ABSA, rekeningnommer 407 225 0017, Verwysing – MISDAADNOODFONDS, tak: Centurion, takkode 632005. Bydraes kan ook gemaak word deur 0861 25 24 23 te skakel. Helpende Hand versoek ook sielkundiges, terapeute, pastorale beraders, maatskaplike werkers en ander kundiges wat bereid is om in krisisgevalle hulle dienste aan te bied, om hulle besonderhede aan Helpende Hand te stuur by diens@helpendehand.co.za.

Tot soveel as 150 000 Suid-Afrikaners gaan op honderde dorpe, dwarsoor Suid-Afrika, aan ‘n dag van protes teen misdaad deelneem. Die dag van protes word deur die Solidariteit-beweging (Solidariteit, Helpende Hand en Afriforum) georganiseer en gaan op 19 Mei gehou word. Alle Suid-Afrikaners word aangemoedig om op dié dag rooi hemde aan te trek om hulle steun vir die protesaksie aan te dui. Indien jy die inisiatief ondersteun en ‘n rooi hemp gaan aantrek, SMS die woord ROOI na 35960. Vir verdere inligting besoek die webblad www.misdaadprotes.co.za