Northam Hengelkompetisie

Die hengelaars wat op 17 April by die Konsentrator dam gehengel het is agter vlnr Vikcus Pretorius, Gerald Burger, Jaco Geldenhuys, Rudolph Dreyer en Hugo du Toit. Middel vlnr Judith Pretorius, Nicolene Heydenrych, Desire Strydom en Nico Geldenhuys en voor vlnr Jason Mienie, Divan Mienie en Theunis Heydenrych.

SETARIA – Die klub het die naweek van die 17de April hulle maandelikse hengelkompetisie aangebied. Die wenners is bepaal deur die hengelaars wat die meeste punte gewerf het, naamlik 10 punte per vis en 10 punte per kilogram. Daar was vier afdelings waarin ’n wenner kon koning kraai naamlik, senior, dames, juniors en penkoppe. Die kompetisie het plaasgevind by die Konsentratordam op die myn en het vir 24 uur aangehou nadat dit Saterdag 17 April om 12:00 afgeskop het.

Die wenners van die verskillende afdelings was dan as volg: Seniors was Gerald Burger eerste, Hugo du Toit tweede en Rudolph Dreyer derde. In die dames afdeling was Nicolene Heydenrych eerste, Desire Strydom tweede en Judith Pretorius derde. Juniors was Nico Geldenhuys eerste, Jaco Geldenhuys tweede en Vickus Pretorius derde. In die penkop afdeling was Divan Mienie eerste, Theunis Heydenrych tweede en Jason Mienie derde. Daar het altesaam 50 hengelaars aan die kompetisie deelgeneem. ’n Totaal van 687 visse is gevang met ’n totale massa van 371.86kg.