Kom verkoop jou losgoed

THABAZIMBI – Thabazimbi Gholfklub rig ‘n hartlike uitnodiging aan almal om hul ongewenste items op ‘n Losgoed veiling wat op 21 Mei om 15:00 plaasvind by Obaro van die hand te kom sit. Alle voornemende verkopers moet ‘n registrasievorm wat by Obaro, die NG Kerk kantoor of Thabazimbi Gholfklub beskikbaar is voltooi voor of op 19 Mei. Items wat reeds beskikbaar is is onder andere trekkers, implemente, ‘n gholfkarretjie, sleepwa, watertenk, sparre, ysterpale, ‘n dakwaaier, wasbakke (kaste), yskaste, ‘n hamermeul en verskeie ander items, te veel om van te kies. Die afslaersnote is as volg. Die aanbod is onderworpe aan die eienaar se goedkeuring. Betaling kan kontant geskied of deur middel van internet oorplasing – internet fasiliteite is beskikbaar. Met die toestaan van die bod gaan die verantwoordlikheid oor op die koper. Kommissie van 10% word verhaal op die verkoopprys. Alle items moet na afloop van die veiling van die perseel verwyder word. Hierdie veiling vorm deel van ‘n fondsinsamelingsprojek wat deur die Thabazimbi Gholfklub geloods word. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word op die dag tydens die verrigtinge. Vir meer informasie kan die organiseerders gekontak word by 0823742079 of 0823372402.