Voorsitters forum Werkswinkel

THABAZIMBI – ‘n Werkswinkel om die Stadsraad se begroting te bespreek en deur te werk word op Donderdag 20 Mei om 10:00 by die Wesley Trollope Saal aangebied. Alle lede van die  publiek word hartlik uitgenooi om hierdie werkwinkel by te woon. Daar word versoek dat elkeen sy eie kopie van hierdie begroting van die Stadsraad se webwerf www.thabazimbi.gov.za  af trek en saambring sodat voorstelle gemaak kan word om dit te verander. Vir enige navrae in hierdie verband kan die volgende persone gekontak word, Jan Viljoen:  0833256057, Gert Snyman, 0832951284 of Riana Bekker 0726719710.