Roekelose boodskappe uiters ongewens

“Dit is uiters onverantwoordelik en roekeloos om met mense se lewens te dobbel”, het André Botha voorsitter van Agri SA se landelike beveiligingskomitee gesê na aanleiding van sms- en onbevestigde pamfletboodskappe wat die rondte doen en daarop sinspeel dat “witmense vermoor moet word”.  Hierdie tipe optrede lei tot onsekerheid en dra geensins by tot nasiebou en die bevordering van landelike veiligheid nie het hy bygevoeg.
Agri SA het verlede week na die bestaan van die boodskappe onder sy aandag gekom het, ‘n versoek tot die voorsitter van die Nasionale JOINTS Prioriteitskomitee gerig om die oorsprong te bevestig en die nodige stappe te neem om die veiligheid van die landelike gemeenskap te verseker.  Die boodskappe het klaarblyklik hulle oorsprong in Noordwes- gehad het en later na die Limpopoprovinsie uitgebrei.  “Ons kan nie toelaat dat die landelike gemeenskap se veiligheid deur sulke roekelose en kwaadwillige optrede in gevaar gestel word, deur individue wat nie die implikasies van hulle optrede besef nie”, aldus Botha.

Botha het ten slotte gesê dat Agri SA, die Nasionale Kommissaris van Polisie se ondersoek deur die Intelligensie gemeenskap na die oorsprong van die boodskappe verwelkom.  Hy het ‘n beroep op die polisie gedoen om die skuldiges so spoedig moontlik op te spoor en voor die hof te daag om vir hulle optrede verantwoording te doen.

Uitgereik deur Agri SA, Direktoraat:  Korporatiewe Skakeling