Geldige testament is goud werd

Jou testament is gewis een van die belangrikste dokumente van jou lewe.  Dit bepaal hoe jou boedel (bates soos geld in die bank, jou huis, voertuig en beleggings) ná jou dood bestuur en verdeel moet word.

Dit is dus belangrik dat jou testament prakties moet wees en maklik verstaan moet kan word sodat jou wense sonder probleme uitgevoer kan word.

Berrie Botha, Uitvoerende Hoof van Sanlam Trust, gee die volgende paar wenke oor testamente:

As jy jou bates aan jou gade en kinders wil nalaat, moenie alles gelykop tussen hulle verdeel nie – tensy die hele boedel uit kontant bestaan.  Om eienaarskap van ‘n huis aan sowel jou gade as kinders oor te dra kan praktiese probleme, selfs familietwiste, tot gevolg hê, veral as die kinders trou.  Netso is dit onprakties en nie aangewese nie om eienaarskap van ‘n motor na vier mense oor te dra.  Een van die erfgename sal die motor moet koop as hy/sy dit wil hê.

Dit word nie aanbeveel om begrafnisplanne by jou boedel in te sluit nie.  Lig liefs vooraf jou gesin oor jou begrafniswense in, want gewoonlik word die inhoud van ‘n testament eers ná die begrafnis al plaasgevind het, bekend gemaak.

As jou kinders nog minderjarig is, oorweeg om iemand as hul voog aan te stel.  As jy ‘n geskeide vader is en onderhoudstoelae betaal, moenie dié verpligting teenoor jou gewese vrou en kinders vergeet nie.

Dit is uiters belangrik om ‘n eksekuteur aan te stel.  Dit is die eksekuteur se taak om jou boedel volgens die bepalings van jou testament te administreer en om na die beste belange van jou erfgename om te sien.  Dié taak dra ‘n groot verantwoordelikheid en jou keuse van ‘n eksekuteur moet dus nie ligtelik gedoen word nie.

Die oorlewende gade word dikwels as die eksekuteur van die boedel aangewys.  In só ‘n geval moet aan ‘n paar faktore aandag gegee word, soos dat die dood van ‘n geliefde ‘n emosionele saak is wat dit vir die oorlewende gade moeilik kan maak om belangrike finansiële besluite te neem.  Daarbenewens kan ‘n gebrek aan kundigheid daartoe lei dat die oorlewende gade blootgestel word aan mense wat nie sy of haar beste belange op die hart dra nie.  Deur ‘n betroubare maatskappy as eksekuteur te benoem sal jy voordeel trek uit gespesialiseerde kennis van testamente, boedels, trusts en verwante sake.  Terselfdertyd word jou boedel professioneel bestuur en kan jy verseker wees van objektiwiteit en betroubaarheid.

Moenie vergeet om jou testament gereeld te hersien nie.  Verskeie veranderende omstandighede, soos ‘n huwelik, egskeiding, die geboorte van nog ‘n kind, die koop of verkoop van groot bates soos huise, die dood van ‘n familielid of erfgenaam en verandering in wetgewing, kan die inhoud van jou testament beïnvloed.

By Sanlam Trust word elke individu se unieke omstandighede ontleed en ‘n omvattende portefeulje dienste aangebied wat gemoedsrus kan verseker.  ‘n Sanlam-adviseur kan jou help met die opstel van jou testament en om jou boedel behoorlik te beplan.