Afgri – Alle voorwaardes van die verkoop van Afgri se nie-kern handelswinkels aan MGK is nagekom

Die personeel van AFGRI Thabazimbi wat nou by Obaro Thabazimbi geinkorporeer gaan word is voor vlnr Monica Schlebusch, Mariëtte Botha, Dianne Saunders, Susan Olivier en David Dibyane en agter die bestuurder Henk du Toit.

Dit is vir AFGRI, ‘n genoteerde groep van maatskappy en leier in die Suid-Afrikaanse landboudienste bedryf en MGK Bedryfsmaatskappy(Eiendom)Bpk (MGK) aangenaam om aan te kondig dat daar aan alle opskortende voorwaardes voldoen is met betrekking tot die ooreenkoms wat aangekondig is op 22 Julie 2009. Hiermee word die transaksie as afgehandel beskou. MGK het 10 van AFGRI se winkels wat nie deel vorm van AFGRI se kernbesigheid nie bekom teen R47.5 miljoen met betrekking tot die besigheid en nie-roerende bates, plus die voorraadwaarde van ongeveer R62.5 miljoen.

Die handelswinkels wat aan MGK verkoop is sluit Brits, Thabazimbi, Vaalwater, Marble Hall, Groblersdal, Burgersfort, Hoedspruit, Barberton, Malelane en Komatipoort wat landbouinsetprodukte aan boere verskaf. Die transaksie sluit alle meganisasie divisies of afsetpunte in Marbel Hall en Malelane uit. Die winkels sal onder die vaandel van Obaro, MGK se handelsdivisie besigheid doen. Obaro sal Brits, Groblersdal en Thabazimbi winkels inkorporeer by hul bestaande winkels op dié dorpe. AFGRI se winkel in Vaalwater sal inkorporeer word by Obaro en van die bestaande AFGRI perseel bedryf word. Die Marble Hall winkels van AFGRI en Obaro sal inkorporeer word en met verloop van tyd sal besigheid van die bestaande AFGRI perseel bedryf word.

Ben Lombard, Besturende direkteur van MGK sê “Ons is verheug dat die transaksie nou afgehandel is. Ons sien uit na ‘n vrugbare vriendskap en besigheidsvennootskap met alle boere in die omgewing van die nuwe Obaro winkels en vertrou dat die belange van alle partye betrokke goed gedien sal word deur die transaksie.” Chris Venter, Hoof Uitvoerende Beampte van AFGRI, het sy dank betuig aan alle partye wat by die afhandeling van die proses betrokke was. Hy het ook bygevoeg dat die beweegrede agter die transaksie deel van AFGRI se graan waardekettingstrategie is om winkels, in nie-graanproduserende gebiede, wat nie deel van hul kernbesigheid is nie te verkoop.

AFGRI en MGK sal nou begin om met kliënte wat deur die transaksie geraak word te kommunikeer oor sekere implementeringsaspekte. Beide MGK en AFGRI vertrou dat die oorname deur MGK in die beste belang van alle partye betrokke sal wees.