Ope mandate ‘n ope uitnodiging vir probleme

Selfs al neem dit langer as wat jy verkies om jou huis te verkoop sou dit ‘n fout wees om ‘n alleenmandaat met een agent te verruil vir ‘n ope mandaat met verskeie eiendomsagente.

“Dit is een van die swakste besluite wat ‘n angstige verkoper kan maak,” sê Martin Schultheiss, uitvoerende hoof van die Harcourts Afrika eiendomsgroep, “aangesien dit waarskynlik die periode wat die eiendom in die mark is gaan verleng eerder as verkort.

“’n Groot deel van die bemarking wat reeds deur die aanvanklike alleenagent gedoen is, sal waarskynlik nutteloos wees en nuwe agente sal van vooraf moet begin om belangstelling in die eiendom te wek. Dit bring natuurlik ook hoër houkoste vir die verkoper in en die gevaar bestaan ook dat die eiendom te ‘veel’ blootstelling in die mark kry.”

Hy sê die verkoper wat ‘n alleenmandaat vir ‘n ope mandaat verruil verhoog verder die gevaar van ‘n eis om ‘dubbel kommissie’ wat sy wins dramaties kan laat krimp. “Sulke eise kan maklik ontstaan wanneer die uiteindelike koper die eiendom danksy een agent besigtig het, maar die transaksie met die hulp van ‘n ander agent sluit.”

Gevolglik is dit noodsaaklik dat verkopers hulle mandaat met groot sorg toeken – en nie net bloot ‘n agent aanstel op grond van die hoogste geraamde verkoopprys nie.

“Verkopers moet ook sorg aan die dag lê wanneer hulle die bemarkingsvernuf van verskeie agente wat om die mandaat meeding, beoordeel. Hulle behoort ook die voorwaarde te stel dat die agent wat die mandaat bekom enige voornemende koper se vermoë om die eiendom te bekostig vooraf sal bepaal.”

Schultheiss sê so ‘n vooraf-kwalifisering moet meer behels as bloot net versekering dat die voornemende koper vir die vereiste huislening sal kwalifiseer.

“Voornemende kopers moet ook genoeg kontant beskikbaar hê om alle bykomende kostes verbonde aan die koop van eiendom te dra. Dit sluit in inspeksiefooie, verbandregistrasie, seëlregte en regskoste, sowel as oordragkoste – anders kan die transaksie lank vertraag word of selfs deur die mat val.”

UITGEREIK DEUR HARCOURTS AFRIKA

VIR NADERE INLIGTING:
MARTIN SCHULTHEISS
031 201 1060 OF BESOEK
www.harcourts.co.za