Myne op bystand vir wegholveldbrande

THABAZIMBI – Meeste myne in die omgewing sal help om wegholveldbrande te beheer, is by ‘n onlangse vergadering van die myne se brandspanne besluit.

Hoewel mynspanne se eerste prioriteit is om die myn te beskerm, lewer myne ook ‘n diens aan die gemeenskap wanneer brande buite die mynperseel buite beheer raak. Die spesifieke areas waarvoor die brandspanne by die onderskeie myne bystand  sal verleen, is tydens die vergadering gefinaliseer. Rhino Myn is ook in die proses om ‘n brandspan op die been te bring.

Kumba dek die Makoppa-area tot by Marakele Nasionale Park. Amandelbult se brandspan is verantwoordelik vir die area vanaf die koppies by Amandelbult tot die Northam Plats/Amandelbult-kruising tot by die Makoppa-afdraai.

Swartklip Myn dek die area rondom Northam en suid tot by die koppies ná Mawala Lodge. Northam Plats is weer verantwoordelik vir die area tussen die Thabazimbi/Northam-pad en die Krokodilrivier.

Die myne het dit duidelik gestel dat boere self verantwoordelik is vir brande op hul eie plase en dat myne slegs hulp aanbied waar brande buite beheer raak.

Die vergadering tussen die mynspanne was nodig sodat ‘n stelsel van goeie samewerking ontwikkel kan word in tye wanneer drasties en vinnig opgetree moet word. In die verlede het dit gebeur dat meer as een myn se brandspan by ‘n brand opdaag en onsekerheid heers oor wie in beheer is.

Die afbakening van areas sal hierdie probleem help oplos. Daarmee saam is besluit dat die brandspan wat eerste op die toneel is, beheer van die situasie neem. Ander spanne wat daarna opdaag, sal by die eerste span aanmeld.

Daar is ook ‘n versoek gerig dat boere kennis neem waar mynspanne bystand verleen om wegholveldbrande te beheer, die myn se brandspan in beheer van die vuur is en nie die boer nie. Die boer se werknemers moet egter beskikbaar wees om te help om die brand te blus.

Die boere se samewerking tydens die krisissituasie is van kardinale belang ten opsigte van die uitleg van die plaas, toegang tot die plaas en verskillende kampe en die beskikbaarheid en posisie van waterpunte. Gebrekkige inligting het al menige brandspan se werk in die wiele gery, veral wanneer brandspanne by naweekboere brandslaan.

Dit is ook belangrik dat boere voorbereidings tref ten opsigte van brandpaaie, minimum beskermende kleredrag vir sy werknemers, die minimum brandtoerusting en ander wetlike vereistes.

Die minimum vereistes vir beskermende kleredrag sluit in balaclavas of maskers, brille, hardehoede, hittebestande T-hemde of hittebestande oorpakke, handskoene en denimbroeke.

Die wet vereis ook dat boere basiese opleiding aan hul werkers verskaf voordat hulle na ‘n brandtoneel gestuur word. Dit is ook ‘n vereiste van die Departement van Arbeid voordat uitbetalings gedoen word vir beserings aan diens tydens ‘n brandslaanoperasie.

Plaaslik word eendag-opleidingskursusse voorsien deur Tarlford Enterprizes oor brandbestryding op grasvelde en grasdakke. Kursusgangers word, onder andere, touwys gemaak hoe om veilig te werk in ‘n brandopset, terugbrande te maak en beveiliging van grasdakhuise. ‘n Sertifikaat van bevoegdheid word na die suksesvolle afhandeling van die kursus uitgereik. Vir verdere inligting kontak Henry by 072 472-5741.

AgriSeta bied ‘n meer omvattende kursus aan vir boere en hul werknemers.