Rooibergers “werk saam” in belang van gemeenskap

Mishack Boskraal (links) en Philip Nel is onderskeidelik voorsitter en sekretaris van Tirisano Mogo, ‘n gemeenskapsorganisasie wat onlangs in Rooiberg gestig is.

ROOIBERG – Tirisano Mogo, ‘n nie-winsgewende organisasie wat “saamwerk” beteken, is onlangs in Rooiberg gestig om ‘n verskeidenheid dienste aan gemeenskappe in Rooiberg, Kromdraai, Leeuwpoort, Leeupoort Vakansiedorp en Raphuti te bied.

Volgens Philip Nel, die dryfveer agter die stigting van Tirisano Mogo, sal hierdie organisaie ‘n lank gekoesterde behoefte in die Rooiberg (en omstreke) se gemeenskappe aanspreek.

Die hoofdoelwitte is om dienste rondom gesondheid, voeding, “wellness” en, saam met ander soortgelyke organisasies, werkskepping te lewer. Daar word beoog om ‘n “drop-in centre” te skep van waar, onder andere, gemeenskaps- en tuisversorgingsdienste verskaf sal word.

Ander dienste wat by die “drop-in centre” gelewer sal word, is die identifisering van siekes en die hantering van aansoeke om staatstoelaes, byvoorbeeld deur bejaardes en gestremdes. Lewensnoodsaaklike middele sal ook, waar moontlik, aan verswakte en behoeftige persone, beide wit en swart, verskaf word.

Onafhanklik van Tirisano Mogo, maar as deel van ‘n geïntegreerde poging tot dienslewering in die Rooiberg-omgewing, is ‘n kliniek vir beroepsgesondheid, asook primêre gesondheid, genoem “Clinique de Maladie” op 1 April in Maroelastraat, Rooiberg geopen. Dit sal bedryf word deur die geregistreerde verpleegkundige, Corney Nel, bygestaan deur die res van die Nel-gesin, Philip en Louis, opgeleide paramedici.

Die behoefte vir ‘n privaatkliniek, waar pasiënte vir hul dienste betaal, het in die laaste tyd baie duidelik geblyk, en word reeds baie goed ondersteun, sê Philip Nel. Veral ten opsigte van die verskaffing van ‘n uiteenlopende aantal dienste (wat beperk is by staatsklinieke) en die verskaffing van medikasie, wat ook dikwels nie beskikbaar is by staatsklinieke nie, is die bydra wat ‘n privaatkliniek lewer, van groot waarde.

Hoewel Tirisano Mogo eers in Januarie 2010 registrasie-status ontvang het van die Departement van Gemeenskaps Ontwikkeling, is verskeie projekte reeds geïdentifiseer en word daar tans sakeplanne ontwikkel vir die verskaffing van hierdie dienste. Befondsing sal kom uit privaatdonasies, besighede en die staat (vir sekere projekte). Daar word egter van organisasies soos Tirisano Mogo verwag om eers ‘n jaar lank in bedryf te wees voor die staat fondse beskikbaar maak.

‘n Groep “Home Based Care Workers” is reeds sedert 2009 besig om personeel by die Rooiberg Staatskliniek by te staan om inwoners van Itireleng HOP-dorp te help met dienste. Siekes word tuis besoek en medikasie word uitgedeel aan tering- en ander chroniese siek pasiënte. Op hierdie manier word gekontroleer dat pasiënte hul medikasie tydig en gereeld ontvang en inneem.

Tirisano Mogo beoog om mettertyd ‘n verskeidenheid dienste aan te bied, deur verskillende subkomitees te stig. Tirisano Mogo wil ook by die regering geregistreer word om dienste soos verhuring van eiendom en brandbeskermingsdienste aan die gemeenskap te bied.

Die voorsitter van Tirisano Mogo is Mishack Boskraal en die sekretaris is Philip Nel. Belangstellendes en donateurs is welkom om Philip Nel te kontak by 083 394 0140.

Hennie Pauw