Aftreedorpies bied groener weivelde

Ontwikkelaars wat noustrop getrek het weens die afname in vraag na wooneiendom kan munt slaan deur met nuwe oë na die ondervoorsiene mark vir aftreedorpies, veral in minder tradisionele aftreegebiede, te kyk.

Gerhard Kotzé, uitvoerende hoof van die eiendomsgroep ERA Suid-Afrika, sê hoewel daar weens die onlangse resessie steeds oorvoorsiening van konvensionele tros- en deeltitelbehuising is, bly die tekort aan aftree-eiendom, veral vir meer bekostigbare eenhede, akuut.

“Dit ondanks die feit dat die verwagte lewensduur aan die styg is en die feit dat daar aansienlike koopkrag onder ouer verbruikers is.”

Die probleme rondom aftree-eiendom is goed omskryf, sê hy, en dit is gemeensaak dat waglyste lank is, koste hoog is selfs as afgteredenes lewensregte koop, en dat heffings dikwels hoog is.

“Dis duidelik dat ontwikkelaars, munisipaliteite, argitekte, verskaffers van boumateriaal en ander belanghebbendes hulle benadering om in die groot vraag na aftree-eiendom te voorsien, in heroënskou moet neem.

“Een moontlike oplossing is om plattelandse dorpe te teiken en munt te slaan uit die rustige leefwyse, goeie sekuriteit, lae ontwikkelingskoste en ruim beskikbaarheid van ontwikkelingsgrond, soos al klaar gebeur het in dorpies soos Marquard in die Vrystaat, Dundee in KZN se Middellande, Naboomspruit (Mookgophong) in Limpopo, Bedford in die Oos-Kaap, Stilbaai in die Wes-Kaap en sekere Karoodorpe.

“Daar is inderdaad ‘n merkbare – hoewel steeds beperkte – tendens in dié opsig, soos weerspieël word uit die verskyning van aantreklike en bekostigbare aftreeskemas in verskeie dele van die land.”

Boonop, sê Kotzé, is daar goeie moontlikhede in die omskakeling en opgradering van onbenutte vakansie-oorde en myndorpies wat steeds goeie infrastruktuur bied en wat hulle by uitstek leen tot goedkoop en heel aanvaarbare aftree-dorpies.

“Die jongste boustatistiek, wat daarop wys dat voltooing van nuwe bouwerk en die aantal bouplanne wat goedgekeur word steeds onder druk is, dien as ‘n verdere onderskrywing van my punt.

“Absa en ENB voorspel inderdaad dat 2010 weer ‘n moeilike jaar vir die residensiële bousektor gaan wees met ‘n geleidelike verbetering in die tweede helfte van die jaar. In die lig van dié prentjie blyk dit logies te wees om nuwe weivelde te soek en aftreedorpies bied daadwerklike moontlikhede.”