Vele vrae oor moontlike invoer van swartwitpense

Die Minister van Landbou, Tina Joemat-Petterson, het in die parlement erken dat die regering dit sterk oorweeg om swartwitpense van Zambië, wat nie bek-en-klouseervry is nie, na Suid-Afrika in te voer as deel van ‘n bilaterale ooreenkoms met daardie land.

Uit ‘n verklaring van die Skaduminister van Landbou, DA se Lourie Bosman, blyk dit dat daar terselfdertyd heelwat vrae ontstaan het oor die verwydering uit hul poste van senior personeel in die Staatsveeartseny-eenheid. Die vermoede bestaan dat hierdie personeel nie permitte wou toestaan vir die invoer van swartwitpense uit Zambië nie.

Suid-Afrika is tans bek-en-klouseervry in terme van die Office International des Epizooties (OIE) regulasies. Indien daar invoere plaasvind van ‘n area wat chronies met bek-en-klou besmet is, moet breedvoerige ontledings en voorbereidings getref word indien dit bek-en-klouvry verklaar wil word.

Die invoer van swartwitpense mag die bek-en-klouvrye status van Suid-Afrika in gevaar stel, lui die verklaring van die DA. Dit hou op sy beurt weer die gevaar in dat Suid-Afrika se uitvoer na markte in die Europese Unie en ander invoerlande gesluit mag word.

Die Rooivleis Industrie het aan die einde van Januarie vanjaar ‘n hofbevel verkry dat ‘n behoorlike risiko-ontleding gedoen moet word voordat die invoere van swartwitpense toegelaat word. Volgens die DA is die Departement van Landbou egter steeds besig met sy planne te voorbereiding van die invoerlisensie.

Volgens die DA hou die invoer van swartwitpense na Suid-Afrika geen voordele vir die land in nie, slegs risiko’s. Daar is nie eens enige wesenlik verskille tussen die plaaslike en oorsese spesies nie, lui die verklaring.

Binne die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye, is die Nasionale Direkteur van Veeartseny Dienste, dr Maja, asook ‘n aantal senior personeellede in die Direktoraat Voedselveiligheid en Kwaliteitsbeheer, uit hul poste verwyder en in sommige gevalle na laer posisies verskuif.
Volgens die DA is dit nie blote toeval nie en is baie lede binne die departement van mening dat hierdie personeel uit hul poste verwyder is, omdat hulle nie bereid was om die permitte vir die invoer van die swartwitpense toe te staan nie.

Volgens die DA kan die Departement van Landbou kwalik op hierdie stadium bekostig om ervare veeartse uit hul poste te verwyder, gesien die groot uitdagings soos die huidige uitbraak van slenkdalkoors.

Volgens die DA moet die vraag gevra word waarom die Minister van Landbou so besorg is oor hierdie spesifieke invoertransaksie, terwyl haar departement so baie ander uitdagings in die gesig staar.