Dring aan op jou regte

Seker die belangrikste kwessie waarvoor enige Party en Individu hom/haar kan beywer, is om te verseker dat die Regte verskans in ons Grondwet, toegepas word.

Die hofuitspraak verlede week ten opsigte van die Nasionale Taalwet is bewys hiervan. Sedert ek in 2004 lid van die parlement geword het, het ek as DA woordvoerder my beywer om die Taalwet goedgekeur te kry. Die vorige minister, Pallo Jordan, het dit na die Kabinet verwys en twee maal het hy ons vrae beantwoord dat dit steeds nie gefinaliseer kan word nie. Nou is daar ‘n hofuitspraak.

Verlede jaar het die SAPD ‘n memo uitgestuur dat slegs Engels in Limpopo gebruik mag word, en ek het dadelik ‘n klagte by PANSAT ingedien en ‘n gesprek met die betrokke Minister daaroor gevoer, wat dit onaanvaarbaar en ongrondwetlik bevind het. Premier Matale het homself ook hierteen uitgespreek.

Nou moet ons sorg dat die Taalwet ook in ons Provinsie en al sy Munisipaliteite realiseer. In die Grondwet is daar spesifieke aanbevelings om al ons taalgemeenskappe te akkommodeer, en in die DA sal ons, ons vir die implementering daarvan beywer.

So doen ek as DA Leier van Limpopo ook ‘n beroep op al ons inwoners om op hul Regte tot dienslewering aanspraak te maak. Moenie moedeloos word en tou opgooi nie, ons kan ‘n verskil maak. Hoe?  Kom ons woon van nou af die vergaderings in ons wyke by wat deur die Stadsrade gehou word. Die Begrotings- en GOP (IDP) vergaderings is regtig belangrik en behoort deur ons almal bygewoon te word om ons insette te lewer en seker te maak die kritiese kwessies word in alle areas geprioritiseer.

Op my reis deur die Provinsie probeer ek Raadsvergaderings bywoon om sodoende ingeligte vrae aan die relevante LUR’e en Ministers te vra. Tot dusver is verskeie probleme rakende water, riool, skole en bedrog deur amptenary en politici aangespreek.

Onthou: ‘n Land/Nasie kry die regering wat hy verdien. Moenie apaties wees nie, wees ingelig en raak betrokke. Dit sal die verskil maak en verandering bring.

Desiree van der Walt, leier van DA in Limpopo