Elektrisiteitsverhoging verwerp

Die onmiddellike verhoging van 24,8% wat Nersa goedgekeur het vir die verhoging van elektrisiteit, word betreur, en dit is duidelik dat slegs na die belange van Eskom gekyk is, maar nie na die belange van die verbruiker en ook die boer nie.

Mnr Ben Marais, President van TLU SA, sê dat dit van die begin af duidelik was dat Eskom sy sin sou kry. Die feit dat daar nie ‘n 35% verhoging goedgekeur is nie, maar “slegs” ‘n verhoging van 24,8%, is sielkundige bedrog en geensins ‘n verligting nie. “Tydens die sogenaamde openbare voorleggings oor die verhoging, het NERSA sy bes gedoen om belanghebbendes met geldige besware, te weerhou om hulle voorleggings te maak, en hulle het geskuil agter kleinlike administratiewe reëlings, ondersteun deur patetiese kommunikasie, om mondelingse getuies te weer. TLU SA het by herhaling aangedui dat hy voorleggings wil maak, maar in meerdere gevalle het hierdie swak prosesse verhinder dat TLU SA sy standpunt kon stel. Vir alle praktiese doeleindes is boerdery se standpunt dus nie aangehoor nie. Ons het rede om te vermoed dat ander bedrywe met dieselfde frustrasie te make gehad het,” sê Marais.

Marais wys verder daarop dat die verhoging bo die inflasiekoers is, en dat dit verdere inflasie gaan stimuleer. “Vir die boere is hierdie verhoging deel van ‘n byna ondraaglike pakkie verhogings: 24,8% vir elektrisiteit, 25,5 sent per liter bykomende brandstofheffing, en ook ‘n verhoging van tolgelde vanaf 1 Maart, wat boere swaar raak as hulle produkte na die markte wil neem, want alternatiewe paaie is as gevolg van verval onbegaanbaar. Dit was uit die begrotingsrede reeds duidelik dat die regering bewus was van NERSA se verhoging, en die feit dat die minister nog voor die bekendmaking aangedui het dat die regering mense sal help om die verhoging te hanteer, dui daarop dat, ten spyte van wat gesë word, die regering bewus was van die verhoging en dit aanvaar het, ongeag die rampspoedige ekonomiese gevolge. Trouens, dit wil voorkom of die bedrag wat in die begroting vir Eskom bewillig is, nie by hierdie besluit in berekening gebring is nie.”

Marais het ‘n beroep op die regering gedoen om NERSA te ontbind.  “Dié instansie is heel duidelik net ‘n rubberstempel van Eskom se belange. Die openbare verhore oor die tariefverhogings was ‘n klug, en daar kan waarskynlik baie kosbare geld gespaar word deur NERSA eenvoudig te ontbind, omdat hy geensins aan enige verwagtings voldoen nie.”