Gebrek aan belangstelling kelder verkiesing van wykkomitee

THABAZIMBI – Nadat slegs sowat 15 mense opgedaag het by ‘n vergadering op Dinsdag 16 Februarie waartydens ‘n wykkomitee vir Wyk 2 (Thabazimbi dorp, Rooiberg en plase) verkies moes word, is die vergadering uitgestel tot latere kennisgewing.

Die munisipaliteit is tans in die proses om strukture in plek te kry vir die verkiesing van wykskomitees vir die 10 wyke binne die Thabazimbi Munisipale Distrik. Ongeveer vyf van hierdie wyke se komitees is reeds verkies.

Volgens Paul Scruton, DA raadslid, is daar reeds in 2002 gepoog om ‘n wykskomitee vir Wyk 2 op die been te bring, maar weens ‘n gebrek aan belangstelling is die proses laat vaar. Hy meen dat daar nie goeie verteenwoordiging kan wees tensy daar ‘n minimum van sowat 200 mense by die wykskomiteevergadering opdaag nie.

Die vereistes vir die komitee is dat daar 10 persone verkies word uit verskillende sektore, soos besigheid, gesondheid, landbou, jeug, polisieforums en kerke. Daar moet vroulike, geografiese en rasse-verteenwoordiging wees en die komiteelede moet inwoners wees, eiendom besit of sakebelange hê binne die betrokke wyk. Die aanstellings is onafhanklik van politieke oriëntasie, verduidelik Joshua Motsomane, woordvoerder van die munisipaliteit.

Die taak van die komiteelede is om die raadslid by te staan ten opsigte van kommunikasie tussen inwoners en die raadslid rakende munisipale sake. Die komitees dien vir 3 jaar.

Hennie Pauw