Jongboere optog oor plaasmoorde

Tydens ‘n telekonferensie wat op 5 Januarie 2010 deur die Provinsiale Jongboerkomitee gehou was, is besluit dat daar ‘n memorandum in Pretoria oorhandig sal word om beswaar te maak teen die grootskaalse uitwissing van kommersiële boere deur plaasaanvalle en plaasmoorde.

Die oorhandiging sal op Saterdag 6 Februarie 2010 plaasvind.

Die goedkeuring vir die optog deur die Pretoria Magistraat is ontvang en dui aan dat die oorhandiging vanaf 10:00 tot 11:30 sal duur. Die oorhandiging sal plaasvind buite die Hoofkantoor van die SAPD op die hoek van Pretorius en Paul Krugerstrate. Deelnemers kom reeds 09:30 by LC de Villiers sportveld bymekaar.

Die doelwit is om die aanvalle en moorde op wetsgehoorsame boere uit te wys. ‘n Manifes sal oorhandig word waarin aangedui word dat georganiseerde landbou baie uitdagings suksesvol die hoof bied, die plattelandse ekonomie stabiliseer en werk skep. Misdaad is egter een aspek wat die volhoubaarheid van kommersiële landbou dramaties ondermyn. Kommer is uitgespreek omdat die kommando stelsel vernietig is sonder dat enige ander werkbare struktuur in plek daarvan gestel is. Die Manifes stel dit duidelik dat die plaasaanvalle en plaasmoorde die intensiteit van ‘n konvensionele oorlog aanneem met 2500 boere reeds vermoor vanaf 1994. Die Manifes dui aan dat dit wil voorkom asof meer boere in Suid Afrika doodgemaak word as wat soldate in Irak sterf.

Die Manifes stel dit duidelik dat georganiseerde landbou geen ander keuse gehad het as om self vir die plattelandse veiligheid verantwoordelikheid te neem nie. ‘n Plaaswagstelsel is deur die hele land in werking gestel met die doelwit om plattelandse veiligheid te vestig. Die Manifes stel dit dat die Plaaswagstelsel van ‘n roterende groenlig gebruik maak om hul werk, sonder betaling, uit te voer. Die President se kantoor word versoek om die gebruik van die ligte aan die Plaaswagstelsel toe te ken.

Die Manifes stel die vraag of die regering op dieselfde manier sou reageer indien 3000 swart mense koelbloedig op die mees brutale manier deur wit kriminele vermoor was?

Onder die eise wat ook gestel is, is dat die kantoor van die President gevra word om te erken dat die SAPS nie in staat is om die brutale en aanhoudende moorde op boere te voorkom nie. Dat die roterende groenlig vir  gebruik deur die Plaaswagstelsel onder leiding van TLU SA aanvaar word. Dat die regering fondse sal voorsien vir ‘n konferensie gereël deur die ondertekenaars van die Manifes met die oog daarop om plaasaanvalle en plaasmoorde te bespreek en oplossings te formuleer en dat plaasaanvalle en plaasmoorde as ‘n aparte misdaad in die misdaadstatistiek aangemeld moet word.

Mnr Johan van Biljon, voorsitter van die Provinsiale Jongboerkomitee het gesê dat die aksie landwyd bekend gestel word en dat verskeie organisasies betrek word. TLU SA as nasionale organisasie gaan deelneem, asook studente, die Vroue Landbou Unie Noord, en AfriForum Jeug. Hy het al die organisasies bedank vir hulle bereidwilligheid om aan die belangrike aksie deel te neem. Alle plattelanders en stedelinge, oud en jonk, word uitgenooi om aan die optog deel te neem.