2010 ’n jaar vol belofte

Deur Johan Muller

THABAZIMBI – Bosveld Akademie Privaatskool sien uit na ‘n jaar vol uitdagings en geleenthede en wens hiermee vir ieder en elk ‘n geseënde jaar toe.

In die lig van uitdagings en geleenthede het dit sommer vroeg uit verskeie oorde aan die lig gekom dat daar onsekerheid is rondom die kurrikulum wat deur Bosveld Akademie gevolg word asook vakstandaarde en dat kinders summier teruggehou sal word indien hulle van Bosveld Akademie, as semi-privaatskool, na ‘n staatsondersteunde skool sou verskuif.

Bosveld Akademie se onderrigprogramme (kurrikulum) voldoen aan meer as die vereistes van die Nasionale Kurrikulumverklarings en word deur UMALUSI (die Onafhanklike Eksamenraad) gemonitor en bekragtig. Die Hoërskool bied die BCVO-Kurrikulum in Afrikaans aan. Die feit dat die kurrikulum op hierdie wyse aangebied word, gee ‘n uitstekende geleentheid vir moedertaalonderrig en word daarop klem gelê om leerlinge so toe te rus dat hulle met al die nodige vaardighede die toekoms kan aanpak.

Matrikulante van Bosveld Akademie ontvang ’n erkende Nasionale Senior Sertifikaat uitgereik deur UMALUSI en ‘n Senior Sertifikaat uitgereik deur BCVO wat hulle in staat stel om by enige Tersiêre instelling verder te studeer.

Na verskeie gesprekke met plaaslike onderwyslui is daar wedersyds bevestig dat die fokus  nog altyd gerig was en sal wees op die welstand van die kind en dat dit die opvoeders se nommer een prioriteit is. Om enige onduidelikheid uit die weg te ruim kan mnr Campbell van Hoërskool Frikkie Meyer aangehaal word deur die volgende stelling wat hy gemaak het tydens so ‘n gesprek: ”Toelating tot skole word deur bepaalde wetgewing gereël. Akademiese standaarde en kwalifikasies word deur UMALUSI bestuur, organiseer en administreer. Akademiese standaarde verskil egter van skool tot skool. Skole wie se akademiese standaarde aan die vereistes van UMALUSI voldoen, word deur hierdie liggaam bevestig en bekragtig. Toelating vanaf ‘n staatsondersteunde skool na ‘n staatsondersteunde skool word gedoen op grond van ‘n amptelike oorplasingsertifikaat. Toelating tot staatsondersteunde skole vanaf privaat- of semi-privaatskole word gedoen volgens amptelike wetgewing.” Toetsing van leerlinge word wetlik vereis en is nie ‘n refleksie op die standaarde van semi-privaat of privaatskole nie. Bosveld Akademie se arbeidsterapeut evalueer ook die leerlinge wat van enige ander skool na Bosveld Akademie verskuif om sodoende die leerling se behoeftes te bepaal.

In die lig van Bosveld Akademie se 100% slaagsyfer verlede jaar kan hul met trots sê dat hul as semi-privaatskool, gemeet aan die voorlopige nasionale uitslae, ‘n uitstekende akademiese standaard handhaaf.

Bosveld Akademie het ‘n oopdeur beleid, en alle ouers, skoolhoofde, onderwysers en leerlinge is welkom om te kom kuier indien daar enige vrae is.

Bosveld Akademie wens alle ouers en leerlinge van alle skole in die omgewing ‘n baie geseënde jaar en sukses toe in alles wat julle aanpak.