Ons lesers skryf – Aan die Gemeenskap van Thabazimbi

Graag wil ek my innige dank en waardering betuig aan die gemeenskap van Thabazimbi vir hul betoning van onbaatsugtige naasteliefde wat deesdae so seldsaam is in die wêreld! Al die opofferinge, hulp, ondersteuning en vertroosting wat verleen was aan die nagelate gesin van die afgestorwe Conre van Rensburg tydens sy siekte in die hospitaal en na sy afsterwe asook met sy herdenkingsdiens is uitstaande en prysenswaardig! Die gebruik van so ‘n uiters netjiese skoolsaal, fasiliteite asook skoolgronde was ‘n genotvolle ervaring. Die gehegtheid van die onderwysers en medeleerders van Conre asook van die gemeenskap was baie hartroerend! Mag julle voortgaan om so ‘n indrukwekkende voorbeeld te stel

Mev S VAN Staden, Brits