Die Bosveld verloor ‘n juweel

THABAZIMBI – Dit is met groot weemoed wat die gemeenskap van Thabazimbi afskeid neem van Erica Lamprecht, wat op Woensdag 6 Januarie 2010 onverwags oorlede is. Erica en haar man Willie het in die laat tagtiger jare na Thabazimbi verhuis vanaf Zimbabwe. Hier was Erica ‘n aantal jare werksaam by die eertydse Falcon Brothers en daarna het sy ‘n geruime tyd by Die Melkkan gewerk. Sy was onder die kinders bekend as “Die Tannie van Die Melkkan”, waar hulle dikwels voor en na skool lekkergoed gaan koop het. Erica het ook deeltyds by Die Kwêvoël gewerk en getrou elke Vrydag koerante vir die oumense van Bosveld Oord afgelewer. Sy was ‘n vrou wie se hande vir niks verkeerd gestaan het nie, altyd gewillig om te help en sou selfs haarself tenakom om iemand in nood te help. Vir die mense wat haar geken het laat sy ‘n groot leemte na en sal haar stem, geselsies en omgee diep gemis word. Sy laat haar man Willie, met wie sy 32 jaar getroud was, twee seuns, Geylard en Tyron, dogter en skoonseun, Bianca en Ettienne en kleindogter, Danielle asook haar pa, Soon de Clerq en broer Floris na. Die begrafnisdiens, behartig deur Ds. Johnnie de Clerk, vind op Vrydag 15 Januarie 2010 vanuit die NG Gemeente Thabazimbi plaas om 10:00.