Nasionale Tesourie wys Thaba begroting af

THABAZIMBI – Die Thabazimbi Munisipaliteit is aangesê om sy begroting reg te stel deur die Departement van Nasionale Tesourie, lui ‘n verklaring deur die Thabazimbi Voorsitters Forum (TVF).

Die kritiek op die begroting deur Nasionale Tesourie is baie dieselfde as die kritiek van die TVF op die begroting, naamlik die buitensporige verhoging van 34% in uitgawes, die gebrek aan inligting oor begrote inligting in vergelyking met werklike uitgawes en die afhandeling van die waardasierol.

Die raad is aangesê om die begroting weer op te stel om te voldoen aan nasionale riglyne en detail begrotingsyfers moet hersien word.

Die Thabazimbi Voorsitters Forum (‘n sambreelorganisasie) saam met die Thabazimbi Belastingbetalersvereniging het reeds heelwat sukses behaal in die kort tydperk van beide se bestaan.

Twee dispute is teen die Munisipaliteit verklaar, waarvan die een aangespreek en bevredigend opgelos is en die tweede het te doen met ontevredenheid oor die begroting en die verwysing daarvan na Nasionale Tesourie.

Die eerste van die twee dispute is teruggetrek nadat die Munisipaliteit onder druk erken het dat die basis waarop die eiendomsbelasting se tarief vir die vorige belastingjaar bepaal is, verkeerd bepaal is en dit reggestel is. Dit het gebeur kort nadat die TBBV (Thabazimbi Belastingbetalersvereniging) ten einde laaste gedreig het om belastinggelde in ‘n trust rekening te laat betaal, in plaas van aan die Munisipaliteit. Die afgelope paar maande het inwoners krediete op hul rekenings ontvang as gevolg van hierdie regstelling.

Ten opsigte van die tweede dispuut is daar egter nog nie ‘n ooreenkoms bereik tussen die TVF en die Munisipaliteit nie. Die tweede dispuut het dan veral gehandel oor kritiek op die huidige begroting (soos vroeër in die berig verwys) en die waardasierol.

Tydens ‘n vergadering met die munisipaliteit is op ‘n plan van aksie besluit om die dispuut aan te spreek.

Een hiervan was dat die nuutaangestelde CFO (Hoof van Finansies) by die Munisipaliteit ‘n vergadering sou belê met die eiendomswaardeerder. Geen terugvoer is nog ontvang rakende die vergadering met die waardeerder nie.

‘n Tweede stap was dat die begroting aan die Nasionale Tesourie voorgelê moet word. Laasgenoemde het ‘n aksielys opgestel wat teen Januarie 2010 voltooi moet wees. Daar is ook bevestig dat die begroting nie voldoen aan nasionale vereistes nie en dat die begroting weer opgestel moet word. Detail begrotingsyfers moet hersien word en ingesluit word by begroting en die aangepaste begroting (vir Januarie 2010) moet voltooi wees vir oorweging en goedkeuring.

Die TVF het bevestig dat die tweede dispuut dus in plek sal bly totdat dit tevrede is met die nuut aangepaste begroting. Dié organisasie glo dat almal moet eiendomsbelasting betaal, maar nie op ‘n begroting wat foutief is nie en vir buitengewone verhogings in uitgawes voorsiening maak nie.

Die TVF versoek eienaars en huurders van eiendomme om in te skakel by die liggaam deur lid te word van huiseienaars-, besigheids- of belastingbetalersverenigings. ‘n Verandering kan slegs bewerkstellig word as almal mekaar se hande vat en mekaar ondersteun, sê Jan Viljoen, voorsitter van die TVF.

Hennie Pauw