Kweekhuis-gasse toename moet afneem

Berigte vanuit Kopenhagen in Denemarke lui dat Suid-Afrika sy
kweekhuis-gasse toename met 34% sal verminder teen 2020.

Nog berigte in die pers meen dat die afname slegs van toepassing is op die
groei, dus sal ons ons beplande groei met 34% verminder. Daar is ook
berigte wat meen, hierdie uitlatings kelder verseker die beplande
uitbreidings in die Steenbokpan-omgewing, spesifiek die bou van nog twee
steenkool-aangedrewe kragstasies.

Mnr Dave Lucas, omgewingspesialis van Eskom se afdeling vir volhoubaarheid
en innovasie, meen daar is te veel faktore wat ‘n invloed het op die
beplanning van die genoemde kragstasies. Behalwe vir omgewingsbelange wat
die moontlikheid van kernkragstasies insluit, speel die stand van die
wereld ekonomie, goedkeuring van verhoogde Eskom tariewe en die rol van
onafhanklike elektrisiteitsverskaffers ook ‘n rol. Hy meen dat die
uitsprake beslis nie beteken dat die beplande kragstasies nie gebou gaan
word nie. Daar is egter ook geen versekering dat hulle wel gebou sal word
nie.

Intussen word daar voortgegaan met die Omgewingsimpakstudie oor die twee
kragstasies, sowel as met studies rakende moontlik kernkragstasies in die
Wes Kaap.

Kommentaar op die konsultante se bestekopname-verslag is ontvang van die
Departement van Omgewingsake (DvO). Die verslag is deur die DvO goedgekeur met
sekere voorbehoude. Daar is ‘n versoek dat alle impakte, soos die
steenkoolbron, vervoermetodes na die beoogde kragstasies, plasing van
woongebied, transmissielyne, ens. Wat vir rolspelers ontstel is die feit
dat DvO meld dat hulle geen rekords het van omgewingsimpakstudies rakende
die transmissielyne het nie. Mev Annelle Lotter van die konsultante,
Zitholele Consulting, stel almal egter gerus. Die transmissielyne waarna
hier verwys word, is die tussen die beplande kragstasies en die
Delta-substasie. Die plasing hiervan op ‘n kaart is egter nog
problematies, omdat die apél teen die plasing van Delta nog nie
afgehandel is deur DvO nie.

Volgens die verslag moet ‘n verslag van die Dept. van Waterwese (DvW) ook
aangeheg word aan die omgewingsimpakstudie. Hierdie verslag moet ook die
impak van die beplande woongebied, asook beskikbaarheid van infrastruktuur
navors.

Die DvO beveel ook aan dat die steenkoolvervoerband na die beplande
kragstasies vanaf die beplande myn nie langer as 30km kan wees nie,
aangesien daar onaanvaarbare impak op wildsplase sal wees. Hulle beveel
aan dat ‘n alternatiewe vervoermiddel gevind moet word.

Vrystelling van kwiksilwer deur die proses van kragopwekking moet volgens
die DvO verder ondersoek word gedurende die omgewingsimpakstudie. Die
invloed hiervan op lug, grond en plante moet aangespreek word. Dit kan
opbou in grond en waterbronne en negatiewe impak hê op die voedselketting.
Die invloed van stof en as uit die koorstene en asstortingsterrein moet
verder ondersoek word. Tans word net die verlies van grond en water.

Elana Greyling