Ons lesers skryf – Woon GOP vergaderings by asseblief!

Hiermee wil ek `n ernstige versoek rig aan elke inwoner van Thabazimbi om die Geïntegreerde Ontwikkelings Plan(GOP)-vergaderings by te woon. Die vergaderings word die afgelope twee weke in Die Kwêvoël deur die munisipaliteit geadverteer en vind plaas regdeur die Thabazimbi Munisipale gebied.

Die insette wat deur die publiek gelewer word tydens hierdie GOP openbare vergaderings, word gebruik om die munisipale begroting vir die volgende finansiële jaar op te stel.

Die Wet op Munisipale Belasting (Nommer 6 van 2004) vereis dat die vergaderings gehou word om die publiek die geleentheid te gee om insette te lewer. Dit verseker publieke deelname in die munisipale begrotingsproses.
Dit gaan uiters moeilik wees om die Munisipale Raad te kritiseer ten opsigte van die 2010/11 begroting, indien die publiek nie die vergaderings bywoon en insette lewer nie. As ons nie praat nie, sal hulle nie weet wat ons behoeftes is nie.

Vir Thabazimbi dorpsbewoners en die Landbou sektor, vind die vergadering plaas op 3 Desember 2009 om 17:30 in die Trollopesaal. Woon asseblief die vergadering by om `n verskil te kan maak aan dit wat die munisipaliteit aan ons lewer.

Jan Viljoen (Voorsitter van Thabazimbi Voorsitters Forum)