Vroeë Kersete vir SAVF

THABAZIMBI – Die Suid-Afrikaanse Vroue Federasie, bekend as SAVF, het verlede Donderdag 12 November 2009 ‘n smaakvolle Kersete aangebied.

Die geleentheid was samelopend met die Ekumeniese byeenkoms, waar al die leraars van die verskillende denominasies genooi is om sake van gemeenskaplike belang te bespreek. Die leraars vergader so ver moontlik een maal per kwartaal en met hierdie spesifieke byeenkoms het die SAVF dit goedgedink om die leraars meer te vertel oor die belangrike werk van die SAVF.

Die SAVF Thabazimbi kantoor het in Augustus 2008 hulle 10de bestaansjaar gevier. Die kantoor in Thabazimbi is die enigste nie-regeringsorganisasie in die omgewing wat die mag het om kinders te beveilig, met hul hooffokus om kinderbeskerming en dienste aan gesinne te lewer. Die maatskaplike kantoor bestaan uit een maatskaplike werker, een studente hulp en ‘n administratiewe beampte, daar is ook nege vrywilligers wat help met fondsinsamelingsprojekte. Die kantoor se fondse word hoofsaaklik gegenereer uit Lotto fondse, kerklike bydraes en donasies vanuit die gemeenskap asook fondsinsamelingsprojekte.

Projekte wat hulle aanbied deur die jaar behels, Gesinsdag, die verkoop van strikkies, Projek teddie troos: gebreide teddies met liefde vir mishandelde kinders, Omgee projekte: fondse vir gesinne wat nie terapie, busgeld of skoolfonds kan bekostig nie. Dan is daar ook die “Survivor kits” wat bestaan uit toilet- en ander benodighede wat vir kinders opgemaak word wat weggeneem word van hulle families en beveilig word.

Winterhoop word in Junie gehou vir behoeftige gesinne. Hierdie jaar is 250 gesinne gehelp, dan is daar verdere Uitreik projekte vir die minder bevoorregte kinders in plakkerskampe, wesies in die plaaslike omgewing waarvan 800 hierdie jaar bereik is en laastens die voedsel en klerebank, wat verlede jaar 403 individuele persone kon help.