Tambotie Versorgingseenheid vir Verswakte bejaardes nuwe bestuur

THABAZIMBI – Op ‘n algemene Jaarvergadering gehou op 17 November 2009 is die volgende persone verkies op die Bestuur vir 2010 vir die Tambotie Versorgingseenheid vir Verswakte bejaardes:

Ds Dirk Laufs (voorsitter), me Marie Steenekamp, mnr Neels Kramer, mnr Casper Pretorius, mnr Sarel Pretorius en dr Andries Buys (medies).

Die bestuur spreek hul hartlike dank uit teenoor die hele gemeenskap vir hulle liefde en ondersteuning gedurende 2009. Graag doen hulle ‘n beroep op almal om vol te hou met hul ondersteuning. Sonder die hulp en bystand van die gemeenskap kan die inrigting nie in stand gehou word nie. Daar is geen staatshulp nie en die verswakte bejaardes is dus afhanklik van die hulp wat die gemeenskap bied.